THOREAQ EFRO

THOREAQ, een project dat loopt tot eind 2023 en wordt ondersteund door EFRO React EU en het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen, beoogt de realisatie van een open testinfrastructuur voor innovaties op vlak van renovatieoplossingen, energie-efficiënte, gezonde gebouwen en geïndustrialiseerd vervaardigde schildelen.

 

Periode

-

Het doel van dit project is om een permanente infrastructuur te ontwikkelen die innovaties op vlak van renovatietechnieken, verbetering van de binnenluchtkwaliteit, integratie van energiesystemen in de bebouwde omgeving en geïndustrialiseerd vervaardigde schildelen kan testen, valideren en demonstreren.

De infrastructuur zal bestaan uit vier eenheden: een technische hal, een werflabo en twee identieke gebouwen met de morfologie van woningen en uitgerust met redundante technieken en een uitgebreide set meetapparatuur.

Concept THOREAQ

Deze infrastructuur zal opengesteld worden voor bedrijven zodat zij hun innovatieve producten en diensten full-scale en real-life kunnen testen, optimaliseren en demonstreren in een veilige en gecontroleerde omgeving. Zij krijgen bovendien inspraak in het definiëren van de specificaties van de infrastructuur.

Door diverse partners samen te brengen, willen we de interactie bevorderen en meerdere innovaties ontwikkelen en analyseren, hetgeen kan leiden tot geoptimaliseerde totaaloplossingen waarbij diverse diensten en technische systemen worden gecombineerd.

Daarmee zal de THOREAQ-infrastructuur de Vlaamse renovatiemarkt en energietransitie versnellen, belangrijke kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen in gebouwen katalyseren, en het ecosysteem van betrokken bedrijven aanzienlijk versterken in innovatiekracht en exportpotentieel.

Dit project wordt mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie (630.850,50€ EFRO React EU-subsidie en 369.149,50€ ondersteuning van het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen).

De rol van EnergyVille

Het project zal worden gerealiseerd door VITO/EnergyVille, en maakt deel uit van de oPEN Thor Living Lab structuur op het Thor park te Genk, een wetenschaps- en bedrijvenpark waar energietransitie, slimme maakindustrie en smart city applicaties centraal staan. Naast het unieke ecosysteem, is Thor Park de eerste (en tot nu toe enige) regelluwe zone op vlak van energie-innovatie in België met focus op innovatieve marktwerking voor energiegemeenschappen, thermische netten en DC-netten.

THOREAQ EFRO

Meer info

Margo Colson

Contact

Margo Colson

THOREAQ Project Manager & Senior Researcher

Help ons de THOREAQ-testomgeving te optimaliseren!

We willen de THOREAQ-testomgeving maximaal afstemmen op de huidige en toekomstige noden van de sector. Via een bevraging verzamelen we daarom graag jouw feedback.