29-03-2022

De kogel is door de kerk: onze twee jongste nucleaire centrales, Doel 4 en Tihange 3, worden verlengd en twee gascentrales worden bijkomend mogelijk gemaakt. Het kader is geschept, nu kan het werk beginnen aan de echte energietransitie.

Eerder deze week schreven Ronnie Belmans, adviseur bij EnergyVille, en Gerrit Jan Schaeffer, algemeen directeur van EnergyVille een opiniestuk in Het Belang van Limburg. Samen schetsten ze daarin de weg naar koolstofvrij energiesysteem in 2050.

 


De kogel is door de kerk: onze twee jongste nucleaire centrales, Doel 4 en Tihange 3, worden verlengd en twee gascentrales worden bijkomend mogelijk gemaakt. Het kader is geschept, nu kan het werk beginnen aan de echte energietransitie.

Het uiteindelijke doel van die energietransitie is om tegen 2050 op duurzame wijze aan de Europese energievraag te voldoen: het gebruik van fossiele brandstoffen is dan uitgesloten. We staan voor een enorme taak om dat in 28 jaar waar te maken.

Laat het ons even duiden met enkele cijfers. In 2020 werd in België 174 TWh aardgas en 311 TWh petroleum verbruikt. Op korte termijn zijn de mogelijkheden voor een grote energie-ommezwaai beperkt, al valt de impact van schijnbaar kleine ingrepen niet te onderschatten. Een snelheidsverlaging tot 100 km/u op de snelwegen verlaagt het verbruik met 10 procent en meer. Ook de thermostaat – thuis of op bureau – lager zetten heeft een aanzienlijke impact. Maar een fundamentele aanpak om fossiele brandstoffen uit te faseren vergt een structurele en gediversifieerde werkwijze.

Ronnie Belmans Gerrit Jan Schaeffer

Voor het transport over land is er rond de 80 TWh aan petroleum nodig. Elektrificatie is mogelijk, ook voor het vrachtvervoer, gezien de beperkte afstanden en wettelijke rusttijden. Hierdoor vermindert de energievraag met een factor 3, simpelweg omdat een elektrische motor driemaal zo efficiënt is als een verbrandingsmotor. De uitbouw van de noodzakelijke laadinfrastructuur moet dan wel zonder uitstel aangepakt worden, de overheid moet faciliterend optreden. Gebouwen moeten bij renovatie grondig geïsoleerd worden, waarbij enkel renovatieniveau A volstaat om klimaatneutraliteit mogelijk te maken.

En wat met de grote industriële verbruikers? Voor hen wordt een breed gamma aan technologieën ontwikkeld waarbij hun inzet vanaf het volgend decennium tot sterke ontplooiing komt. Voor internationale lucht- en zeevaart wordt nu bijvoorbeeld 88 TWh ingezet. Hoe precies is nog niet duidelijk, maar voor hen wordt de toekomst brandstof met een basis van groene waterstof.

Kortom, de centrale rol van het elektriciteitssysteem is hiermee duidelijk: het vormt het fundament van de toekomstige maatschappij met een duurzame energievoorziening. Het continue evenwicht tussen vraag en aanbod kan enkel gerealiseerd worden door een continue sturing met geavanceerde digitale technieken. Digitalisering en verduurzaming vormen een onscheidbare tweeling, die samen een meer comfortabele leefomgeving geven met een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Laat ons daar nu samen werk van maken.

Opiniestuk voor Het Belang van Limburg door Ronnie Belmans, adviseur EnergyVille en door Gerrit Jan Schaeffer, General Manager EnergyVille

EnergyVille

Contact

info@energyville.be