EnergyVille

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITOimec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

EnergyVille brengt onderzoek, ontwikkeling, training en industriële innovatie samen onder een naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners. Het samenwerkingsverband werd vanaf de start ingebed in grote nationale en internationale netwerken met het doel in en buiten Europa de expert en thought leader voor duurzame energie in de bebouwde omgeving te zijn. Onze activiteiten moeten onze positie in de top van Europa op het vlak van innovatief energieonderzoek verder verankeren.

EnergyVille wil in het Thor Park in Genk het centrum vormen van een ecosysteem voor onderzoek, bedrijfsontwikkeling en jobs. In Thor Park vormen we een aantrekkingspool voor energiebedrijven zodat er ondernemerschap, innovatie, nieuw economisch weefsel en uiteindelijk ook een nieuwe markt rond duurzame energie ontstaat.

Visie

De gelijktijdige technologische innovatie en kostenreductie van zowel ICT als gedistribueerde energiebronnen creëert een unieke kans voor de overgang naar een volledig duurzaam energiesysteem. Een meerschalig energiesysteem met een sterke en vaak dominante gedecentraliseerde aanwezigheid wordt gekenmerkt door de voorrang van elektriciteit als energievector, en is tegelijkertijd sterk gekoppeld aan andere dragers zoals bijvoorbeeld thermische energie. De inzet van dit energiesysteem in een zeer complexe stedelijke context, die een volledige duurzaamheid waarborgt en die voorzieningszekerheid, veerkracht, betaalbaarheid en milieuvriendelijkheid garandeert, zal een cruciale hoeksteen zijn van onze toekomstige energievoorziening.

Missie

EnergyVille is een onderzoekssamenwerking gebouwd op toponderzoek dat het traject naar een markt-gebaseerd, duurzaam energiesysteem voor stedelijke gebieden uittekent. Dit omvat fundamenteel, toegepast en industrie-gedreven onderzoek, zowel theoretisch als experimenteel. EnergyVille dient de gemeenschap door generische technologieën en methodologieën te ontwikkelen die uitmonden in nieuwe producten en diensten, door de ontwikkeling van human capital te stimuleren en door wetenschappelijk gebaseerde beleidsondersteuning te geven van lokaal naar globaal niveau.

Kernexpertise partners

EnergyVille combineert de expertise van vier partners (KU Leuven, VITO, imec en UHasselt) en biedt zo gespecialiseerde kennis van alle onderdelen van het energiesysteem en de integratie van alle systemen samen.

KU Leuven

Voor EnergyVille slaan de afdelingen Energie van de departementen Elektrotechniek, Mechanica en Bouwfysica van de KU Leuven de handen in elkaar. Ze leggen hun expertise samen wat energie-efficiëntie, energieopwekking, marktwerking, flexibiliteit, geavanceerde sturingen en regelingen en de connectie binnen netwerken betreft.

 • Vermogenelektronica
 • Slimme Netten (AC/DC)
 • Bouwfysica
 • Energieconversie & Thermal Fluid Engineering

 

imec

Imec is wereldleider in onderzoek naar fotovoltaïsche-celtechnologie. Om zonne-energie op grote schaal in het toekomstige energienetwerk te integreren, groeit de vraag naar fotovoltaïsche systeemoplossingen op maat. Om zulke oplossingen uit te werken, te testen en te implementeren, bundelt imec in EnergyVille zijn expertise in het integreren van extra functionaliteiten in de PV-module met kennis van de andere betrokken partijen. Op die manier kan de energie-innovatie economische vooruitgang stimuleren.

 • Fotovoltaïsch onderzoek
 • Solid-state Batterijen
 • Power Devices
 • Voorspelling Energieopbrengst

VITO

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Het reikt kennis en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren.  Dit doen we op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. In samenwerking met de EnergyVille-onderzoekspartners ontwikkelen we innovatieve technologieën, methodologieën en hulpmiddelen met betrekking tot:

 • Strategieën en Markten
 • Gebouwen en Districten
 • Thermische Systemen
 • Elektrische Opslag

UHasselt

De UHasselt is in vier decennia uitgegroeid tot een dynamisch centrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De UHasselt heeft twee campussen (Diepenbeek en Hasselt), zes faculteiten (Architectuur en kunst, Bedrijfseconomische wetenschappen, Geneeskunde en levenswetenschappen, Industriële ingenieurswetenschappen, Rechten, Wetenschappen) en zes onderzoeksinstituten (biomedisch, statistisch en milieu-, en materiaalonderzoek, onderzoek rond mobiliteit en digitale media). De UHasselt heeft meer dan 6.000 studenten en 1.200 personeelsleden.

 • Materialen voor Fotovoltaische Systemen en Batterijen;
 • Dunne Film Fotovoltaisch Onderzoek en Betrouwbaarheidstesten
 • Batterijonderzoek