EnergyVille

EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITOimec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een energie-efficiënte, gedecarboniseerde en duurzame stedelijke omgeving. De unieke complementariteit van de onderzoekspartners stelt ons in staat de hele waardeketen van het energiesysteem te integreren in ons onderzoek. Dit reikt van materialen en componenten tot het niveau van gehele energiesystemen, businessmodellen en strategieën. Onze activiteiten zijn verzameld in acht interdisciplinaire domeinen: zonne-energie, batterij-opslag, vermogenelektronica, thermische systemen, power-to-molecules, energie voor gebouwen en districten, elektrische netwerken, energiestrategieën en -markten.

Met ongeveer 400 onderzoekers en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten is EnergyVille op energievlak een Europese innovatiehub van topniveau. Het brengt onderzoek, ontwikkeling en training samen onder één naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners uit zowel de industrie als publieke autoriteiten.

Als R&D-innovatiehub, gevestigd in het industriegeoriënteerde ecosysteem van Thor Park (Genk), biedt EnergyVille een aantrekkelijke omgeving voor energieonderzoek, industriële productontwikkeling en bedrijfscreatie. De samenwerking wordt daarbij gesteund door de stad Genk, de provincie Limburg, LRM, Nuhma, POM Limburg en de Europese structurele fondsen.

Visie

De gelijktijdige technologische innovatie en kostenreductie van zowel ICT als gedistribueerde energiebronnen creëert een unieke kans voor de overgang naar een volledig duurzaam energiesysteem. Een meerschalig energiesysteem met een sterke en vaak dominante gedecentraliseerde aanwezigheid wordt gekenmerkt door de voorrang van elektriciteit als energievector, en is tegelijkertijd sterk gekoppeld aan andere dragers zoals bijvoorbeeld thermische energie. De inzet van dit energiesysteem in een zeer complexe stedelijke context, die een volledige duurzaamheid waarborgt en die voorzieningszekerheid, veerkracht, betaalbaarheid en milieuvriendelijkheid garandeert, zal een cruciale hoeksteen zijn van onze toekomstige energievoorziening.

Missie

EnergyVille is een onderzoekssamenwerking gebouwd op toponderzoek dat het traject naar een markt-gebaseerd, duurzaam energiesysteem voor stedelijke gebieden uittekent. Dit omvat fundamenteel, toegepast en industrie-gedreven onderzoek, zowel theoretisch als experimenteel. EnergyVille dient de gemeenschap door generische technologieën en methodologieën te ontwikkelen die uitmonden in nieuwe producten en diensten, door de ontwikkeling van human capital te stimuleren en door wetenschappelijk gebaseerde beleidsondersteuning te geven van lokaal naar globaal niveau.

Kernexpertise partners

EnergyVille combineert de expertise van vier partners (KU Leuven, VITO, imec en UHasselt) en biedt zo gespecialiseerde kennis van alle onderdelen van het energiesysteem en de integratie van alle systemen samen.

KU Leuven

KU Leuven werd gesticht in 1425 en is een van de grootste en oudste universiteiten van Europa, met meer dan 60 000 studenten - waarvan 12 500 internationale - en 22 000 personeelsleden. Elke discipline van KU Leuven scoort in de toonaangevende rankings van universiteiten wereldwijd minstens bij de 100 beste, met een meerderheid binnen de top 50. In Europa staat KU Leuven het verst in valorisatie van onderzoek via intellectuele rechten en spin-offs, met een zevende plaats in de wereld (Reuters).

De KU Leuven-afdelingen in energie van de departementen Elektrotechniek, Mechanica en Bouwfysica leggen in EnergyVille hun expertise samen voor onderzoek naar energie-efficiëntie, energieopwekking, marktwerking, flexibiliteit, geavanceerde sturingen en regelingen en de connectie binnen netwerken. Hun onderzoek is terug te vinden in de volgende domeinen:

 • Vermogenelektronica
 • Slimme Netten (AC/DC)
 • Bouwfysica
 • Energieconversie & Thermal Fluid Engineering

 

imec

Imec is wereldleider in onderzoek naar fotovoltaïsche-celtechnologie. Om zonne-energie op grote schaal in het toekomstige energienetwerk te integreren, groeit de vraag naar fotovoltaïsche systeemoplossingen op maat. Om zulke oplossingen uit te werken, te testen en te implementeren, bundelt imec in EnergyVille zijn expertise in het integreren van extra functionaliteiten in de PV-module met kennis van de andere betrokken partijen. Op die manier kan de energie-innovatie economische vooruitgang stimuleren.

 • Fotovoltaïsch onderzoek
 • Solid-state Batterijen
 • Power Devices
 • Voorspelling Energieopbrengst

VITO

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Het reikt kennis en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren.  Dit doen we op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. In samenwerking met de EnergyVille-onderzoekspartners ontwikkelen we innovatieve technologieën, methodologieën en hulpmiddelen met betrekking tot:

 • Strategieën en Markten
 • Gebouwen en Districten
 • Thermische Systemen
 • Elektrische Opslag

 

UHasselt

De UHasselt is in vier decennia uitgegroeid tot een dynamisch centrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De UHasselt heeft twee campussen (Diepenbeek en Hasselt), zes faculteiten (Architectuur en kunst, Bedrijfseconomische wetenschappen, Geneeskunde en levenswetenschappen, Industriële ingenieurswetenschappen, Rechten, Wetenschappen) en zes onderzoeksinstituten (biomedisch, statistisch en milieu-, en materiaalonderzoek, onderzoek rond mobiliteit en digitale media). De UHasselt heeft meer dan 6.000 studenten en 1.200 personeelsleden.

 • Materialen voor Fotovoltaische Systemen en Batterijen;
 • Dunne Film Fotovoltaisch Onderzoek en Betrouwbaarheidstesten
 • Batterijonderzoek

Corporate governance

EnergyVille hecht veel belang aan de principes van ‘good governance’ en is er van overtuigd dat deze principes haar verdere ontplooiing ten goede komen. De governance-structuren van de Samenwerking EnergyVille en van de Stichting EnergyVille zijn op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden. EnergyVille streeft naar een doordachte en professionele organisatiestructuur, met een duidelijke afbakening van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden en met evenwichtige processen van verantwoording en controle. Daarom wil EnergyVille dit charter, dat opgevat wordt als een handleiding voor evenwichtige en transparante beslissings- en vertegenwoordigingsprocedures, toegankelijk maken voor alle stakeholders. EnergyVille engageert zich er toe om haar ‘good governance’ principes voortdurend te blijven toetsen aan nieuwe ontwikkelingen en de (evoluerende) noden van de stakeholders en het maatschappelijk belang en om dit charter in die zin verder te blijven ontwikkelen en aanpassen waar nodig. Ontstaan als een Vlaams initiatief hecht EnergyVille tijdens elke fase van haar groei een groot belang aan een permanente en duurzame Vlaamse verankering.

Jaarverslag

Jaarverslag 2019Elk jaar brengt EnergyVille een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste onderzoekshighlights. U kan hier het huidige jaarverslag doornemen of een kijkje nemen in een van de vorige edities.

Meer info