Bepaling van het potentieel van warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming en -koeling in Vlaanderen. In het kader van artikel 14 van de richtlijn betreffende energie-efficiëntie beoordeelt EnergyVille het potentieel voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming en -koeling in Vlaanderen. Hiertoe analyseert het consortium de kosten en baten van de eventueel beschikbare mogelijkheden.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Het Warmteatlas-project beoordeelt het potentieel voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming en -koeling. Bovendien analyseert het de kosten en baten van de mogelijkheden die in Vlaanderen zouden bestaan.  De analyse begint bij het in kaart brengen van de vraag naar verwarming en koeling in Vlaanderen. Ze voorspelt ook hoe die vraag de komende 15 jaar (2030) zal evolueren. Daarom zal ze ook een warmtekaart bevatten die enerzijds de plaatsen aangeeft waar de vraag naar en het aanbod van verwarming en koeling groot zijn en die anderzijds de geplande infrastructuren voor stadsverwarming en -koeling toont.

In een tweede fase zal er worden onderzocht in welke vraag naar verwarming en koeling kan worden voorzien met hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, kleinschalige microwarmtekrachtkoppeling en stadsverwarming en -koeling. Met de vraag naar verwarming en koeling als uitgangspunt zal het project het potentieel bepalen voor aanvullende hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, bv. uit nieuw gebouwde capaciteiten, gerenoveerde bestaande installaties voor elektriciteitsopwekking en industriële installaties, en uit andere faciliteiten die afvalwarmte produceren.

Het project zal ook onderzoeken in hoeverre er potentieel is voor efficiënte stadsverwarmings- en -koelingsinfrastructuren. Die informatie moet als basis dienen om hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en het gebruik van afvalwarmte en hernieuwbare energiebronnen voor verwarming en koeling te ontwikkelen. Afhankelijk van het vastgestelde potentieel zal het project informatie verschaffen over de maatregelen, strategieën en beleidslijnen die kunnen helpen om het potentieel in de periodes tot 2020 en 2030 te realiseren.

De zo verkregen warmteatlas zal een basisinstrument worden om het in artikel 14 van de EED-richtlijn beschreven doel te bereiken: het kosteneffectief potentieel voor energie-efficiëntie identificeren en realiseren, hoofdzakelijk door het gebruik van warmtekrachtkoppeling, efficiënte stadsverwarming en -koeling en recuperatie van industriële afvalwarmte. Indien de bovengenoemde methoden niet kosteneffectief zijn, kan er geopteerd worden voor andere opties.

De bijdrage van EnergyVille

EnergyVille voert de algemene kosten-batenanalyse uit in samenwerking met de Vlaamse distributienetbeheerders, Eandis (externe link) en Infrax (externe link).

Pieter Lodewijks

Contact

Pieter Lodewijks

Programme Manager Smart Energy & Built Environment at EnergyVille/VITO