Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen

Het open innovatieplatform "Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen" kwam er om de invoering van elektrische voertuigen in Vlaanderen te versnellen. Bedrijven of organisaties testen innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten via een representatieve testpopulatie in een echte leef- en werkomgeving. Het doel is om de innovatie bij te sturen en/of te versnellen en om toekomstige noden te capteren. 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Op 15 juli 2011 keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister van Innovatie, Ingrid Lieten, vijf proeftuinplatformen goed. 

De partners die betrokken zijn bij de Proeftuin zijn heel divers. Zo zijn er bedrijven actief in telecommunicatie, laadinfrastructuur, elektrische voertuigen, mobiliteit, openbaar vervoer, parkeerbeheer, consulting, pechverhelping,... Samen met de onderzoeksinstellingen zoeken zij innovatieve oplossingen om de introductie van elektrische mobiliteit te versnellen. Daarnaast doen er ook heel wat gemeente- en provinciebesturen mee. 

Al deze organisaties hebben zich gegroepeerd in vijf platformen: EVA, EVTecLab, iMOVE, Olympus en Volt-Air. Zij krijgen via IWT investering- en werkingssubsidies om meer dan 300 elektrische voertuigen en 600 laadpunten in het straatbeeld te brengen. Het Programme Office @EnergyVille ondersteunde de platformen tijdens de 3-jarige looptijd van de Proeftuin (2011-2014).

Carlo Mol

Contact

Carlo Mol

Programme Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO