Het Vlaams Kennisplatform Woningrenovatie heeft als doelstelling om vanuit de unieke opportuniteit van 10 proeftuinen renovatie, een positief klimaat voor de renovatie van woningen te creëren. Dit doel zal gerealiseerd worden via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking, met als resultaat de doorbraak tot een volumemarkt van kwalitatief energetische renovaties.

Status

Afgesloten project

Het Kennisplatform Renovatie zal in wisselwerking met de proeftuinen:

  • een aanspreekpunt worden dat de zichtbaarheid van de proeftuin verzekert zodat er een vermenigvuldigingseffect kan optreden
  • kennisopbouw en ondersteuning aanbieden
  • kwaliteitsborging verzekeren door richtlijnen voor energetische monitoring en kostenefficiëntie-analyse
  • de resultaten op project- en platformniveau analyseren en verwerken
  • kennisverspreiding naar de ruime doelgroep van innovatie-volgers organiseren op maat
  • een vertaalslag naar het beleid organiseren
Dirk Saelens

Contact

Dirk Saelens

Professor Building Physics at EnergyVille/KU Leuven