TOTEM

In februari 2018 werd de online rekentool TOTEM gelanceerd. Deze eenvoudige en transparante tool maakt het mogelijk de milieu-impact te berekenen van gebouwen en dat zowel op gebouw- als op gebouwelement-niveau. De tool werd ontwikkeld als onderdeel van een samenwerking tussen de drie Belgische gewesten, VITO/EnergyVille, KU Leuven en WTCB. Producenten van bouwmaterialen en sectororganisaties kunnen hun EPD (Environmental Product Declaration of milieuproductverklaring) opladen in de Belgische EPD-databank die in de toekomst gelinkt zal worden aan TOTEM.

TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) is een gebruiksvriendelijke online webtool die de Belgische bouwsector in staat stelt om de milieuperformantie van gebouwen en gebouwelementen in kaart te brengen en te evalueren. De tool richt zich op gebouwontwerpers en andere stakeholders en wil vooral transparant en objectief zijn. De methode en het expertmodel MMG (Milieugerelateerde materiaalprestatie van gebouwelementen) ligt aan de basis van de tool en wil op een consistente manier milieu-impact analyses uitvoeren van gebouwelementen en gebouwen in België. De methode past levenscyclusanalyses (LCA) toe en neemt daarbij verschillende milieu-indicatoren – inclusief die gebruikt worden in EN15804 en PEF – en monetarisatiefactoren gebaseerd op externe kosten, mee in acht. Dit resulteert in een enkele, geaggregeerde score.

Kenmerken van TOTEM:

  • Gebruiksvriendelijk en transparant
  • Gemakkelijk te interpreteren dankzij het gebruik van geaggregeerde scores
  • Berekening op zowel gebouw als gebouwelement-niveau zijn mogelijk
  • Bibliotheek van generieke gebouwelementen in lijn met Belgische bouwpraktijken
  • Maakt het mogelijk verschillende gebouwoplossingen te vergelijken

Momenteel is TOTEM gebaseerd op generieke milieudata. In de toekomst zullen ook gegevens van specifieke producenten of brancheorganisaties door middel van milieuproductverklaringen (EPD’s) ter beschikking gesteld worden in TOTEM. Fabrikanten kunnen zelf de milieu-impact van hun product vaststellen door een EPD aan te maken en te registeren in de Belgische EPD-databank. Als de EPD voldoet aan het Belgische EPD-programma en bepaalde bijkomende voorwaarden, komt de B-EPD in aanmerking voor TOTEM. Een eerste fase van de EPD-integratie in TOTEM staat gepland voor 2019. Met deze nieuwe functionaliteit zullen TOTEM-gebruikers in staat zijn gebouwoplossingen van verschillende producenten te vergelijken (op het niveau van het gebouwelement). Hierdoor ontstaat de ideale mogelijkheid voor fabrikanten om aan te tonen dat hun gebouwoplossing beter is dan andere. Dit stelt architecten en aannemers in staat om geïnformeerde keuzes te maken en te voldoen aan de duurzaamheidsrichtlijnen van de toekomst.

Toekomstige kenmerken van TOTEM:

  • Uitgebreide bibliotheek van gebouwelement en toegepaste materialen
  • Generieke milieuinformatie en specifieke data (EPD’s)
  • Benchmarking

VITO/EnergyVille is betrokken in de ontwikkeling van de MMG-methode, specifiek voor de Belgische bouwsector, sinds het begin in 2010 en optimaliseerde de methode en het gerelateerde rekenmodel doorheen de jaren. VITO/EnergyVille droeg bij aan de ontwikkeling van TOTEM door de IT-ontwikkelaars te ondersteunen en de nodige data en rekenalgoritmes aan te leveren. De huidige activiteiten van VITO/EnergyVille bestaan erin TOTEM verder te ontwikkelen en de correcte integratie van EPD’s in TOTEM in de toekomst te waarborgen. Hiervoor worden o.a. alle lopende EPD-aanvragen en registraties in de Belgische EPD-databank opgevolgd, samen met de Belgische Federale Overheidsdienst en de drie Belgische gewesten.

Meer info

Tobias Denys

Contact

Tobias Denys

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO