tempo logo

Het TEMPO-project ontwikkelt technische innovaties die voor lagere temperaturen zorgen in stadsverwarmingsnetwerken, wat bijdraagt tot een toekomstig duurzaam energiesysteem. Dit wordt gerealiseerd door 1) innovaties voor het creëren van lagetemperatuur-netwerken voor verbeterde netwerkefficiëntie en integratieopties voor hernieuwbare en restwarmtebronnen; en 2) nieuwe bedrijfsmodellen om netwerkconcurrentievermogen en aantrekkelijkheid voor stakeholders te vergroten. Deze innovaties worden gecombineerd in 3 oplossingspakketten en worden geïmplementeerd in 3 stadsverwarmingsnetwerken om de voordelen van deze oplossingen te demonstreren.

 

Status

Lopend project

Periode

-

Het TEMPO - Temperatuuroptimalisatie voor stadsverwarming op lage temperatuur in heel Europa - project ontwikkelt technische innovaties die stadsverwarmingsnetwerken bij lagere temperaturen kunnen laten werken. Door de temperatuur in de systemen te verlagen worden warmteverliezen beperkt en kunnen meer hernieuwbare bronnen en overtollige warmte worden gebruikt. Het gebruik van deze warmtebronnen zal cruciaal zijn om de huidige stadsverwarmingssystemen aan te passen en nieuwe te creëren die geschikt zijn voor een duurzaam energiesysteem.

Zes technologische innovaties die bijdragen aan het verlagen van netwerktemperatuur en die een kostenefficiënte implementatie van deze netwerken mogelijk maken, zullen in TEMPO definitief worden ontwikkeld. Elk van de innovaties kan waarde toevoegen aan de meeste stadsverwarmingsnetwerken afzonderlijk. De belangrijkste kracht van dit project ligt echter in de combinatie van de afzonderlijke technologieën in oplossingspakketten voor speciale toepassingsgebieden. Drie oplossingspakketten aangepast aan drie verschillende toepassingsgebieden, die samen 90% van de stadsverwarmingsmarkt in Europa dekken, zullen worden getest in geselecteerde representatieve demo's:

  • Nieuwe stedelijke lagetemperatuur-netwerken
  • Nieuwe landelijke lagetemperatuur-netwerken
  • Bestaande hogetemperatuur-netwerken

Daarnaast zal TEMPO innovatieve benaderingen ontwikkelen rond consumer empowerment, mogelijk gemaakt door digitale oplossingen. Het project zal ook nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en hun replicatiepotentieel aantonen voor de uitrol van duurzame en economisch haalbare stadsverwarmingsnetwerken in de EU.

EnergyVille is de projectcoordinator, work package leader for the technological district heating innovations and will assist the German company Enerpipe in the implementation of the decentralised thermal energy storage system in their demo site. Furthermore, EnergyVille is responsible for the exploitation and replication part of the project bringing the innovations together with the partners to the market. EnergyVille will work on (self-learning) optimisation algorithms and data mining and is the technology provider of the algorithms for the different digitalisation solutions. The TEMPO develops technical innovations that helps to lower temperatures in district heating networks for a future sustainable energy system.

EnergyVille is de projectcoordinator, werkpakketleider voor de technologische innovaties voor stadsverwarming en zal het Duitse bedrijf Enerpipe helpen bij de implementatie van het gedecentraliseerde systeem voor thermische energieopslag op hun demosite. Bovendien is EnergyVille verantwoordelijk voor de exploitatie en replicatie van het project zodat de innovaties samen met de partners op de markt gebracht kunnen worden. EnergyVille zal werken aan (zelflerende) optimalisatie-algoritmen en datamining en is de technologieleverancier van de algoritmen voor de verschillende digitaliseringsoplossingen. 

Funded by the European Union's H2020 Programme under grant agreement 768936.

Johan Desmedt

Contact

Johan Desmedt

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO