SUNOVATE

Het energieverbruik in gebouwen is een enorme uitdaging in het verwezenlijken van de energietransitie. Het Interreg-project Sunovate richt zich op slim warmtebeheer in ramen en zonnepanelen, waarbij volop wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe materialen die actief bijdragen tot het warmtebeheer van gebouwen. 

Sunovate

Om de Europese energie- en klimaatdoelstellingen te halen, met als ultiem doel een energie- en klimaatneutrale bebouwde omgeving in 2050, is het noodzakelijk om het energieverbruik in gebouwen zoveel mogelijk terug te dringen. Het effectieve gebruik van zonlicht en zonnewarmte kan een grote impact hebben op de energie-efficiëntie van gebouwen. Het Interreg-project Sunovate richt zich op slim warmtebeheer in ramen en zonnepanelen. Binnen dit project worden nieuwe materialen ontwikkeld die actief zonnewarmte reguleren in slimme energiezuinige ramen en warmtewerende zonnepanelen. Hierbij wordt ingezet op de unieke ontwikkeling en integratie van infrarood-lichtregulerende, gepigmenteerde polymeerfolies.

Smart window technologie

Binnen het project Sunovate wordt een nieuw type energiezSunovateuinig ‘slim raam’ ontwikkeld met gebruik van thermochrome folies. Deze technologie maakt het mogelijk om voor de verwarming van een gebouw in de winter optimaal gebruik te maken van binnentredend zonlicht (zonnewarmte). Tegelijkertijd voorkomt de technologie in de zomer dat teveel zonnewarmte een gebouw binnenkomt. Hierdoor blijft de kamertemperatuur lager en wordt de vraag naar koeling verminderd.

Warmte-blokkerende folies voor zonnepanelen

Zonne-energie is de grootste en ruimschoots beschikbare energiebron. Project Sunovate ontwikkelt tegen warmtestraling beschermde zonnepanelen met een verhoogd vermogen en een langere levensduur. De gepigmenteerde encapsulanten in de zonnepanelen blokkeren infrarode warmtestraling terwijl het deel van het zonnespectrum dat wordt benut voor stroomopwekking ongehinderd wordt doorgelaten. Dit vermindert oververhitting van BIPV en verhoogt hierdoor het jaarlijkse vermogen en de levensduur van de zonnecellen.

Implementatie

SunovateDe resultaten van het project Sunovate zullen na het project op verschillende manieren worden gebruikt. Ontwikkelde materialen en technologieën zullen worden geïmplementeerd in slimme ramen om het energieverbruik in gebouwen voor verwarming en koeling zoveel mogelijk te verminderen. En tevens in (BI)PV-panelen om de resterende energiebehoeften te dekken met verhoogde opbrengst aan lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit.

Partners

Sunovate is een project van TNO, EnergyVille, Universiteit Hasselt, imec, KU Leuven, Yparex, Everlam, Glass for Glass en Soltech. Het project is geïnitieerd door TNO. Sunovate wordt gefinancierd door het Interreg VL-NL programma, de Nederlandse overheid en de provincies Limburg (NL / VL) en Noord-Brabant (NL). De ontwikkelde demonstratoren worden getest in de faciliteiten van SolarBEAT (NL) en EnergyVille (VL).

Meer weten? Neem gerust contact op met onze experten:

foto michael daenen

Contact

Michael Daenen

Professor EnergyVille/UHasselt
Marlies Van Bael

Contact

Marlies Van Bael

Professor at EnergyVille/UHasselt

Of bezoek de website van het SUNOVATE project