StreamSAVE

We stellen u graag streamSAVE voor, een Horizon2020-project dat Europese lidstaten ondersteunt door berekeningen van energiebesparingen te stroomlijnen. EnergyVille / VITO is coördinator van dit project.

Website

Periode

-

12 partners vanuit heel Europa willen Europese lidstaten ondersteunen in het domein van energiebeleid. Meer bepaald gaat het over artikels 3 en 7 van de European Energy Efficiency Directive. Deze EED-set van maatregelen is ontwikkeld om energie-efficiëntie in de Europese Unie te verhogen. Het ultieme doel is om de verwezenlijking van de EU-doelen voor energie-efficiëntie tegen 2030 te verzekeren. Zo kan de weg worden vrijgemaakt voor verdere verbeteringen op het vlak van energie-efficiëntie, ook lang na 2030. 

Europese klimaatdoelstellingen

Het streamSAVE-project focust specifiek op artikels 3 en 7 van het European Energy Efficiency Directive. Deze zijn respectievelijk toegespitst op de energie-efficiëntie doelstellingen (een Europees energie-efficiëntie doel van 32,5% tegen 2030) en nationale energie-efficiëntie verplichtingen. Door berekeningen voor energiebesparingen te stroomlijnen wil streamSAVE de capaciteiten en skills van de stakeholders wat energiebesparingsmethoden betreft, verbeteren. Dat laat de lidstaten toe om de doelstellingen van energie-efficiëntie met succes te behalen. Een ander doel is om stakeholders samen te brengen in een gemeenschap, om zo op lange termijn een uitwisseling van kennis en ervaring te realiseren.

Doelen streamSAVE

Om energie-effiiciëntie in de Europese Unie te verhogen, stelt streamSAVE de volgende doelen voorop:

  • Ontwikkelen en stroomlijnen van bottum-up besparingsmethoden. De interactieve richtlijnen op het platform van streamSAVE zullen helpen om deze kennis wijd te verspreiden. 
  • Peer-to-peer dialogen organiseren, om zo capaciteit te ontwerpen die aangepast is aan de noden van de stakeholders. Het platform zal niet alleen plaats voorzien voor dialoog, maar ook voor een community van experten, waar zij hun ervaringen en techno-economische details over prioritaire acties kunnen delen.
  • Duurzaamheid en vervangbaarheid van de streamSAVE-resultaten garanderen naar alle EU-lidstaten toe. 
StreamSAVE project

Meer weten?

Geïnteresseerd in dit project? Breng dan een bezoekje aan de website of schrijf je in voor de nieuwsbrief van het project. 

foto nele renders

Contact

Nele Renders

Senior Expert & Project Manager Energy and Climate Policy at EnergyVille/VITO

EU Horizon2020Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-programma onder subsidieovereenkomst nr. 890147.