storm logo

STORM (Self-Organising Thermal Operational Resource Management) richt zich op energie-efficiëntie op wijkniveau. Dit initiatief wil bewijzen dat met een slimme controller voor een stadsverwarmings- en koelingsnetwerk (DHC of District Heating & Cooling) energiebesparingen tot 30 % kunnen worden bereikt. De partners van het project zullen hiertoe een controller ontwikkelen die, op basis van zelflerende algoritmen, het gebruik van afvalwarmte en hernieuwbare energiebronnen in DHC-netten maximaliseert. Hij zal op twee proefsites - Mijnwater BV in Heerlen (NL) en Växjö Energi in Rottne (SE) - worden ingezet om de energie-, milieu- en economische voordelen te evalueren. Door kopiëren, verspreiding en opleidingsinitiatieven zullen de resultaten van het project ter beschikking gesteld worden van diverse stakeholders in de hele EU, zodat ze kunnen bijdragen aan een bredere toepassing van slimme DHC-netwerken op EU-niveau. 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Het STORM-project wil de energie-efficiëntie op wijkniveau bevorderen door het gebruik van restwarmte, hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen. Het beoogt verschillende doelstellingen om de kans op succes te vergroten.

 • Voortbouwen op spitstechnologische ontwikkelingen en geavanceerde businessmodellen
  • Werken met sturingsalgoritmen die geschikt zijn voor zowel de bestaande systemen als de nieuwe DHC-netwerken van de 4e generatie.
  • Gebruikmaken van marktgebaseerde multi-agentsystemen gecombineerd met reinforcement-leren.
  • Zelfleren en zelfaanpassende sturing toepassen met een combinatie van recente ontwikkelingen in modelgebaseerde multi-agentsystemen en model-free controle.
  • Een uitbreiding ontwikkelen voor vele bestaande DHC netwerkcontrollers en SCADA-systemen.
 • Een innovatieve controller ontwikkelen voor stadsverwarmings- en koelingsnetwerken (DHC).
  • Vraag en aanbod in evenwicht houden in een cluster van warmte-/koudeproducenten en -verbruikers.
  • Diverse efficiënte opwekkingsbronnen (hernieuwbare energiebronnen, afvalwarmte en opslagsystemen) combineren
  • Drie sturingsstrategieën in de controller integreren (piekafvlakking, marktinteractie en celbalancering). Afhankelijk van het netwerk kunnen een of meer van die strategieën geactiveerd worden.​
 • De voordelen van slimme sturingssystemen aantonen

 • De energie-, economische en milieuvoordelen van de controller kwantificeren
 • Innovatieve businessmodellen ontwikkelen die nodig zijn om de controller op grote schaal uit te rollen tegen een betaalbare prijs.

  • Exploitatiemogelijkheden onderzoeken om de marktaanvaarding van het platform te bevorderen.

  • De waarde onder de diverse marktspelers (producenten, transporteurs, verbruikers van energie) verdelen door de sturingsstrategieën in de controller toe te passen.

  • Rekening houden met verschillende marktstructuren om naar andere landen dan die van de demonstrators te kopiëren.

 • Een schaalbare en performante benadering voor sturing door zelfleren ontwerpen waarvoor een beperkt aantal externe deskundigen nodig is.

 • Bewustmaking van de noodzaak om DHC-netwerken intelligent aan te sturen

EnergyVilles bijdrage

EnergyVille is projectcoördinator van het H2020 STORM-project en is verantwoordelijk voor de coördinatie-, onderzoeks- en implementatieactiviteiten met betrekking tot de slimme controller voor stadsverwarming en koeling. EnergyVille zal deze controller in nauwe samenwerking met het Zweedse NODA ontwikkelen, een Scandinavische onderneming die marktleider is in intelligente energiesystemen. De netwerkcontroller zal op 2 proefsites gebruikt en in verschillende seizoenen geëvalueerd worden.

De STORM-controller

STORM controller

Intussen is dit project afgelopen en is de STORM-controller beschikbaar op de markt. Deze werd bovendien succesvol getest op verschillende demosites. De controller zorgt voor een lager gebruik van fossiele brandstoffen en laat een verhoogd aandeel aan restwarmte en hernieuwbare bronnen in warmtenetten toe. Met de controller werd de warmtevraag afgevlakt en kan extra capaciteit op het warmtenet benuttigd worden. Bovendien werd op elke demosite een CO2-emissiereductie van ongeveer 11.000 ton/jaar bereikt.

Johan Desmedt

Contact

Johan Desmedt

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO; Research line coordinator Thermal Systems at Energyville