STEP UP EnergyVille

In het kader van het STEP-UP-project (Strategies Toward Energy Performance and Urban Planning) werken vier ambitieuze Europese steden samen met partners uit industrie en research om holistische oplossingen voor stadsplanning te ontwikkelen die economische, ecologische en technologische vooruitgang opleveren. De partnersteden die deelnemen aan STEP-UP, zijn Gent, Glasgow, Göteborg en Riga.

Status

Afgesloten project

Periode

-

De Vlaamse partners zijn de stad Gent, EnergyVille en EANDIS. In Gent is het de bedoeling om het bestaande actieplan voor duurzame energie (SEAP) te verbeteren en te verfijnen en proefprojecten rond klimaatneutraliteit op te zetten in de wijken Sint-Amandsberg en Dampoort. De ervaringen in Gent zullen met andere Vlaamse en Europese steden uitgewisseld worden om tot een multipliereffect te komen.

Naast Gent hebben nog zes Vlaamse steden die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, verklaard dat ze willen meewerken aan het opzetten van een Vlaams leernetwerk. Het gaat om Mechelen, Oostende, Leuven, Genk, Hasselt en Antwerpen. EnergyVille werkt met elk van die steden een coachingtraject uit dat gericht is op een specifiek  aspect van het energieverbruik in de stad. Thema's voor de coachingtrajecten zijn:

  1. op GGS gebaseerde energiekaarten;
  2. financiering voor de renovatie van woongebouwen;
  3. marktmodellen voor verwarmingsnetten;
  4. flexibele ontwikkelingen op wijkniveau;
  5. groene stedelijke distributie;
  6. lering trekken voor het opstellen van een SEAP.

Programma: FP7

Marlies Van Holm

Contact

Marlies Van Holm

Programme Manager Smart Energy & Built Environment at EnergyVille/VITO