Tegen 2050 hoort alle (sociale) huisvesting een EPC A-label te behalen - dat is de doelstelling opgelegd voor en door Vlaanderen.

Voor nieuwbouw dekt de regelgeving de energiedoelstellingen voldoende af. Maar wat met een bestaand socialewoningpatrimonium?

EnergyVille/VITO ontwikkelde speciaal voor sociale huisvestingsmaatschappijen een pakket voor gebouwportfoliobeheer om precies die vraag te onderbouwen met betrouwbare cijfers op maat van het gebouwpatrimonium in kwestie. 

Sociale huisvesting

De uitdaging

Sta jij ook voor de uitdaging in sociale huisvesting om het dagelijks beheer van de organisatie financieel gezond te houden, én tegelijk tegemoet te komen aan de doelstelling opgelegd voor en door Vlaanderen om tegen 2050 EPC A-label te behalen?

Voor nieuwbouw dekt de regelgeving de energiedoelstellingen voldoende af.

Maar wat met je bestaande socialewoningpatrimonium? Welke woningen pak je eerst aan? Welke maatregelen voer je eerst door en hoe combineer je deze langetermijnplanning met onderhoudsinterventies en verhuisbewegingen? Hoe hou je je gebouwportefeuille én je SHM/SVK-financiën in balans?

De oplossing

EnergyVille/VITO ontwikkelde speciaal voor sociale huisvestingsmaatschappijen een pakket voor gebouwportfoliobeheer om precies die vragen te onderbouwen met betrouwbare cijfers op maat van jouw gebouwpatrimonium. Zo maak je weloverwogen beslissingen voor je renovatieplanning, en stuur je die vervolgens periodiek bij.

Hoe wij te werk gaan

De tool

Onze tool presenteert jouw volledige gebouwinventaris, doorgerekend met bijna 200 renovatiepakketten en uitgezet ten opzichte van jouw vooropgestelde doelstellingen. Zo krijg je als SHM duidelijk zicht op investeringskost, verwachte energiebesparing, maar ook comfortstijging, EPC-sprong en CO2-reductie. 

 

Het pakket 

Je neemt een pakket af met een eenmalige doorrekening én een self-service tool zodat je als SHM ook zelf aan de slag kan om per gebouw individuele scenario’s zelf te verfijnen of aan te passen aan de praktijk van huurderswissels en/of dringende onderhoudswerkzaamheden.

 

Wie kan gebruik maken van dit pakket?

Werk jij voor een Sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en/of Sociaal verhuurkantoor (SVK) dat eigen gebouwen in beheer heeft?

Dan kunnen wij jou verder helpen met de renovatieplanning van jouw gebouwenportefeuille! 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen graag verder. 

Kris Boonen

Contact

Kris Boonen

Business Developer Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
Foto Pieter Van den Steen

Contact

Pieter Van Den Steen

Senior Project & Product Business Manager Smart Cities/Sustainable Built Environment Unit Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO