De elektriciteitsmarkt is de laatste jaren sterk veranderd. Door het groeiende aandeel van onder meer zonne- en windenergie zijn we steeds lokaler energie gaan opwekken. In het huidig systeem wordt de energie die men niet onmiddellijk verbruikt, het net opgestuurd. Maar kan dit ook efficiënter? Het SNIPPET-project onderzoekt hoe energie ook uitgewisseld kan worden tussen naaste buren en richt zich daarbij op verschillende pijlers. Flexibelere marktmechanismen tussen verbruikers en databescherming van hun gegevens zijn er twee van.

Status

Lopend project

Periode

-

De elektriciteitsmarkt is de laatste 20 jaar sterk ontbundeld; lokale elektriciteitsmarkten, waarbij ook op lokaal niveau energie uitgewisseld kan worden, zullen de volgende grote stap zijn in dit proces. Uitwisseling van elektriciteit tussen nabijgelegen gebruikers kan er namelijk voor zorgen dat energie veel efficiënter benut wordt en minder energie verloren gaat in het transport op het net.

Momenteel is ons net echter nog niet klaar om energie uit te wisselen tussen onderlinge gebruikers. Geert Deconinck, professor aan KU Leuven en verbonden aan EnergyVille: “Ons doel is om vertrekkende van een concept voor een lokale elektriciteitsmarkt te komen tot een welgedefinieerde architectuur die voldoet aan alle marktdoelstellingen en beveiligings- en privacyvereisten, waarbij we ook binnen het (toekomstige) wettelijke kader en de economische marktlogica blijven.”

Dit alles in acht houdend wil SNIPPET oplossingen realiseren voor veilige lokale elektriciteitsmarkten, waarin huishoudens en KMO's elektriciteit kunnen verhandelen, gebruikersprivacy beschermd wordt en de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk gegarandeerd wordt. “Onze oplossingen zullen dan uiteindelijk gebruikers toelaten zelf te beslissen hoeveel elektriciteit ze willen verhandelen, op welk moment, en met wie”, aldus Geert Deconinck.

Het SNIPPET-project is ontstaan uit een samenwerking tussen de onderzoeksgroepen COSIC (Computer Security and Industrial Cryptography), ELECTA (Electrical Energy & Computer Architectures) onderdeel van EnergyVille, CiTiP (Centre for IT and IP Law), IEEL (Institute for Environmental and Energy Law) van KU Leuven en SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) van VUB.

Van een klassiek model…

snippet1

… naar peer-to-peer marktmechanismen

snippet2
geert deconinck

Contact

Geert Deconinck

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven