smiles

Het SmILES-project heeft tot doel kennis over slimme integratie van opslag in hybride energiesystemen (warmte en elektriciteit) op nationaal niveau samen te brengen om te zorgen voor een doorbraak in opslag- en hernieuwbare energietechnologieën op Europees niveau.

Website

Status

Afgesloten project

Periode

-

Huidige energiesystemen worden bediend met de focus op slechts één vorm van energie (elektriciteit of warmte). Een toekomstig sterk geïntegreerd energiesysteem moet optimaal gebruik maken van verschillende technologieën voor energieopslag. Aangezien operationele en controlestrategieën voor hybride energiesystemen, bestaande uit thermische en elektrische opslag en hun cross-overtechnologieën momenteel alleen in een conceptueel stadium bestaan, moeten geoptimaliseerde operationele en controlestrategieën worden uitgewerkt en toegepast op systeemconfiguraties om het voordeel van een hybride energiesysteem te bewijzen.

Het project "Smart Integration of Energy Storages in Local Multi Energy Systems for maximizing the Share of Renewables in Europe's Energy Mix" (SmILES) is een gezamenlijk project met AIT, DTU, EDF SA (en EIFER EWIV), VITO/EnergyVille en EERA AISBL. SmILES zoomt in op simulatie en optimalisatie van slimme opslag in lokale energiesystemen om het begrip en de transparantie van innovatieve multi-energieprojecten te vergroten. Het opzetten van een gedeeld data- en informatieplatform en een effectieve verspreiding van gerelateerde resultaten zullen bijdragen aan de opbouw van deze competenties. Als aanvulling op de onderzoeksactiviteiten heeft het consortium een ​​langdurig framework over de EERA Joint Programmes-grenzen opgesteld om de technologieën voor opslagintegratie uit te breiden door er andere EERA-leden, belanghebbenden, energieleveranciers en de industrie bij te betrekken.

Het doel van SmiLES is tweeledig:

  • Verkrijgen van fundamentele kennis over het koppelen en optimaliseren van heterogene energiedragers en -systemen, waaronder opslag- en hernieuwbare-energietechnologieën op geografische schaal van lokaal tot nationaal.

  • Voor Europees niveau: Ontwikkeling en verspreiding van richtlijnen voor het modelleren, simuleren en optimaliseren van dergelijke systemen. Deze richtlijnen zullen worden afgeleid van de samengevoegde kennis van vijf verschillende configuraties van energiesystemen, die warmte- en elektrische energiesystemen combineren met opslagcapaciteiten (CHPS).

pieter valkering

Contact

Pieter Valkering

Researcher at EnergyVille/VITO