Smile-IT is een strategisch basisonderzoeksproject waarbij kunstmatige intelligentie toegepast wordt op communicatienetwerken en elektrische systemen. Het project richt zich vooral op reinforcement learning van meerdere agenten en een robuust kader voor de interactiesoftware om vorm te geven aan de netwerken en aan de actoren van die netwerken. EnergyVille is verantwoordelijk voor de toepassingen van het smart grid.

Status

Afgesloten project

Periode

-

EnergyVille is een uitstekende internationale reputatie aan het opbouwen wat vraagrespons betreft in de context van smart grids, zowel op experimenteel als op algoritmisch niveau. Een vrijwel optimale beheersing van de flexibiliteit is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van een nauwkeurig model dat de dynamiek van de cluster beschrijft. Om een nauwkeurig model te definiëren en te kalibreren, is vaak specifieke vakkennis vereist. Dit vormt een ernstige begrenzing voor de uitvoerbaarheid van deze werkwijze, vooral aangezien het model en de parameters van dit model regelmatig bijgewerkt moeten worden. Hoewel dat voor grote klanten niet echt een bottleneck is, kan het wel een rem zijn op de flexibiliteit voor kleine klanten. Daarom maakt EnergyVille gebruik van recente ontwikkelingen op het vlak van machinaal leren en reinforcement learning om te komen tot controlealgoritmes van zelfstudie voor algemeen gebruik afgestemd op energieapplicaties voor kleine tot grote groepen van klanten die op zoek zijn naar flexibiliteit.

Multi-agent reinforcement learning (MARL) is een veelbelovende techniek om complexe, wijdverspreide systemen met uitgebreide netwerken automatisch te beheren. Reinforcement learning heeft de intrinsieke eigenschap om met onzekerheid om te gaan en laat agenten toe om automatisch te leren hoe ze zich correct moeten gedragen in onverwachte situaties. Door concepten voor meerdere agenten toe te voegen, wordt de effectieve samenwerking tussen de agenten ondersteund en kunnen ze samen hun, soms strijdige, doelstellingen bereiken. Bovendien zijn er nog steeds menselijke operatoren nodig om de geautomatiseerde agenten te controleren en om hen te doen aansluiten bij de hogere bedrijfsdoelstellingen en processen van het beheerde systeem. Er zijn intuïtieve en nieuwe programmeringsabstracties nodig om de rechtlijnige configuratie van deze systemen met meerdere agenten te vergemakkelijken.

De algemene doelstelling van dit project is om een MARL-kader op te bouwen en dit te gebruiken in diverse toepassingsdomeinen (telecommunicatie, smart grids, verkeer ...). De bijdrage van EnergyVille is vooral gericht op de toepassing in smart grids. Specifieke onderzoeksvragen gaan onder meer over onzekerheid, leren over langere periodes, zelfgenezing en weerbaarheid.

Smile-IT is een IWT-SBO-project: een project gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, dat strategisch basisonderzoek promoot. Dit project loopt over 4 jaar en krijgt een totale subsidie van € 2,5M.

Smile-IT
geert deconinck

Contact

Geert Deconinck

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven, Research line coordinator electrical networks