EFRO logo's

In het SmarThor-project ontwikkelt EnergyVille een ict-platform dat een volledig geïntegreerd multi-energiesysteem kan aansturen, gebruik makend van EnergyVilles eigen algoritmes. We beogen real-life en goed functionerende demo’s in woonwijken of bedrijventerreinen met optimaal functionerend energiesysteem, dat wil zeggen dat de verschillende energiebronnen, thermisch en elektrisch, er optimaal op elkaar en op het verbruik zijn afgestemd. De eerste van die demo's zal zich op Thor Park zelf bevinden en is in volle ontwikkeling. Dankzij een koppeling met de labo’s van EnergyVille kan het systeem ook telkens bijgestuurd worden als nieuwe inzichten zich aandienen. 

Status

Afgesloten project

Periode

-
SmarThor

Met het SmarThor-programma ontwikkelt EnergyVille een overkoepelend ICT-platform voor de nieuwe labo’s in Genk. Hierdoor kunnen nieuwe optimalisatiestrategieën getest worden waarbij gelijktijdig gebruik gemaakt wordt van opstellingen in het Batterijtestlab, Thermo Technical LabHome Lab, de garage alsook van de gebouwtechnieken, PV-systemen... en gesimuleerde systemen. Op deze manier krijgen de onderzoekers een testomgeving ter beschikking waar experimenten eenvoudig vanuit het labo naar real-life opgeschaald kunnen worden.   

Architectuur en interfaces worden van bij de start zo gedefinieerd dat testen vanuit multi-energieoptimalisaties mogelijk zijn. We vatten ‘energie’ daarbij op als een dienst of service waarbij de klanten comfort wordt aangeboden (verwarming, koeling, verlichting, koken, …), terwijl de leverancier de complexiteit beheert en over een maximale flexibiliteit beschikt om de invulling te realiseren via restwarmte (energie-efficiëntie/recuperatie), warmtekrachtkoppeling (gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit), warmtepompen (omzetting van elektriciteit in warmte en koude), thermische opslag, elektrische opslag…

Parallel aan de ontwikkeling van dit ICT-platform werkt EnergyVille mogelijke marktmodellen uit voor energiediensten en multi-energieoplossingen.

Ontwikkel mee de experimenten

EnergyVille gaat niet alleen aan de slag in dit project, we reiken de hand naar alle stakeholders in dit verhaal om samen de verschillend (en zelfs concurrerende) visies op de toekomstige energievoorziening vorm te geven. Vervolgens zullen we die visies verder analyseren en ontwikkelen tot experimenten en verder tot projectplannen. We evalueren daarbij de haalbaarheid van de verschillende aspecten zoals lokale situatie, technische integratie, gezamenlijk objectief, achterliggend marktmodel, onderlinge verantwoordelijkheden, regelgevend kader. Om deze experimenten zo realistisch mogelijk te maken, werkt EnergyVille samen met de betrokken overheden en marktpartijen om regelluwe zones te installeren tijdens de experimenten. 

Maak jouw woonwijk of bedrijventerrein het meest duurzaam

Thor Park is een eerste cluster waar EnergyVille het platform en de technologie zal valideren. Samen met partners zoeken we ook bijkomende clusters zoals een woonwijk, bedrijventerrein of beiden waar we deze experimenten in real life, met een zo goed mogelijk potentieel te kunnen uitvoeren.

SmarThor is het derde werkpakket in het project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' dat deel uitmaakt van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK). Het biedt EnergyVille de mogelijkheid om een nog beter geïntegreerd toponderzoekscentrum te worden, met een labo-infrastructuur van 1.400 m², geavanceerde apparatuur, deskundige teams en 14 baanbrekende demo's, die in nauwe samenwerking met de lokale industrie werden ontwikkeld. Dit onderzoek zal uiteindelijk heel wat internationale industriële partners aantrekken.

Tijdens het project werden volgende onderzoekstrajecten uitgewerkt:

  • SolSThore - sterk geïntegreerde fotovoltaïsche systemen in gebouwen, verbonden met slimme netwerken en gecombineerd met batterijopslag
  • GeoWatt - thermische netten van de 4de generatie bedoeld om de lokale vraag en de vraag naar verwarming en koeling van grote gebruikersgroepen in evenwicht te brengen
  • SmarThor - het noodzakelijke technisch-economische kader voor de creatie van CO2-neutrale slimme-energieclusters waarin zowel thermische als elektrische energie samen zijn geïntegreerd.

Dit project is een samenwerking van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt  en ontvangt steun van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  (EFRO)Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie Limburg.

Wil je graag meer weten over het project? Download dan hier de booklet met een overzicht van alle technologieën en conclusies. Of ga naar het nieuwsbericht van het slotevent waar ook de posters (opgesteld tijdens de postersessies), de presentaties en de wetenschappelijke publicaties (uitgewerkt tijdens het project) gedownload kunnen worden.

efro logo's

Wim Cardinaels

Contact

Wim Cardinaels

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO; Research line coordinator Thermal Systems at Energyville