smart geotherm logo

Smart Geotherm streeft ernaar om met behulp van geothermie, betonkernactivering en andere technieken tot vrijwel energieneutrale gebouwen te komen. 

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Smart Geotherm streeft ernaar om met behulp van geothermie, betonkernactivering en andere technieken tot bijna energieneutrale gebouwen te komen. Dit doen we samen met alle projectpartners door gebouwen te isoleren tot op het niveau waar de netto-warmtebehoefte grotendeels kan ingevuld worden met hernieuwbare energie. Daarnaast maken we ook gebruik van intelligente en geïntegreerde technieken, zoals:

  • thermische energieopslagsystemen voor korte of lange termijn in de structurele massa (betonkernactivering) of in de bodem (koude-warmteopslag, boorgatenergieopslag, energiepalen), al dan niet gecombineerd met meer flexibele opslagsystemen (Phase Changing Materials,…)
  • het opbouwen en verspreiden van kennis, toepassingen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van grondgekoppelde warmtepompen
  • het ontwikkelen van slimme sturingssystemen
  • het maximaal voeden van het proces door goedkope en of hernieuwbare energie

Smart Geotherm werd opgebouwd uit vier modules:

  1. de vraag naar thermische energie van gebouw- en gebruikerszijde
  2. het aanbod aan thermische energie
  3. de buffering of opslag van thermische energie
  4. het matchen van vraag, aanbod en buffering door een intelligent sturingsalgoritme
Lieve Helsen

Contact

Lieve Helsen

Professor Applied Mechanics and Energy Conversion Section at EnergyVille/KU Leuven