Smart Cities Marketplace

De Smart Cities Marketplace heeft tot doel steden, industrieën, kmo's, investeerders, onderzoekers en andere smart city-actoren bij elkaar te brengen. Door bestaande oplossingen te verkennen en kennis over te dragen, projectideeën vorm te geven en projectvoorstellen naar investeerders te sturen om business cases te verbeteren, is het doel om het concurrentievermogen van Europese steden en industrie te vergroten, Europese energie- en klimaatdoelstellingen te behalen en de levenskwaliteit van de burger te verbeteren.

Periode

-

Over Smart Cities Marketplace

De bouwsector speelt een belangrijke rol bij het behalen van de Europese klimaatdoelen, niet alleen op gebouwniveau, maar ook op stadsniveau. De Smart Cities Marketplace voegt het Smart Cities Information System (SCIS) en de Marketplace of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) samen. Het heeft als doel de acceptatie van Smart City-oplossingen te vergroten. De Explore-Shape-Deal-trechter vormt de ruggengraat van dit project.

De eerste fase van de trechter is ‘Explore’. Er kunnen veel lessen worden getrokken uit bestaande Smart City-projecten, niet alleen de succesverhalen, maar ook de mislukkingen. Door te kijken wat er goed ging en wat er mis ging, kan veel nuttige kennis verzameld worden om specifieke oplossingen te ontwikkelen. De Solutions Booklets, gemaakt in SCIS, zijn een goed voorbeeld van kennis die is opgedaan in de ‘Explore’ -fase.

Omdat elke stad uniek is, kunnen succesvolle projecten niet zomaar voor andere steden worden gekopieerd, maar kennis uit de ‘Explore’ -fase kan een kiem voor projectideeën zaaien. Om deze projectideeën te kunnen omzetten in haalbare voorstellen waarin investeerders geïnteresseerd zijn, is er een ‘Shape’-fase. Tijdens bijvoorbeeld Matchmaking-evenementen of Masterclasses werken we samen om deze projectideeën om te zetten in een sterk voorstel en de maturiteit van het project te verhogen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Action clusters and Initiatives.

De laatste fase is de ‘Deal’-fase, waar volwassen projecten worden gekoppeld aan geïnteresseerde partijen uit het investeerdersnetwerk. Door voorstellen voor nieuwe Smart City-projecten te verbeteren, draagt ​​het project dus bij aan het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU, het vergroten van het concurrentievermogen van Europese steden en industrie en het verbeteren van de levenskwaliteit van de burger.

De rol van EnergyVille / VITO in Smart Cities Marketplace

EnergyVille / VITO was en is coördinator van zowel het SCIS-project (2017-2020) als het EIP-SCC Marketplace-project (initieel initiatief 2019-2022, verlengd tot 2026). Naast de algehele coördinatie, draagt ​​EnergyVille / VITO vooral bij tot de monitoring en kennisoverdracht binnen het project.

Partners

Meer weten? Neem gerust contact op met onze Expert

Tatiana Pasquel Garcia

Contact

Tatiana Pasquel Garcia

Business Developer Policy Studies at EnergyVille/VITO