Een slimme boiler of thermische buffer is een boiler die uitgerust is met geavanceerde meet- en controlesystemen. Dit geeft een gedetailleerd overzicht van de energie die opgeslagen ligt in de buffer en geeft ook een goede controle van het thermische opslagsysteem. De meest tastbare toepassing van de slimmeboilertechnologie - en ook degene waar het origineel voor ontwikkeld werd - is een slim elektrisch watervat voor thuisgebruik. Een warmwatersysteem voor thuisgebruik uitgerust met de slimmeboilertechnologie wordt een opslagapparaat dat vraaggestuurd kan worden. De slimme thermische buffer wordt opgeladen op het moment dat dat het beste is voor het net, terwijl er op elk moment voldoende warm water bewaard wordt voor de consument. Dit apparaat is smart-grid-ready en werkt autonoom zonder enige tussenkomst van de gebruiker, en bovendien is de comfortimpact nihil. Deze slimmeboilertechnologie kan zelfs gebruikt worden om het comfortniveau te verhogen en om de energie-efficiëntie van het warmwatersysteem te verbeteren. De slimme boiler voorziet de gebruiker bovendien van geavanceerde data over zijn of haar warmwaterverbruik.

Voordelen

De slimme boiler geeft gedetailleerde informatie over de energie-inhoud.

 • generische interface
 • toepasbaar op bestaande systemen
 • kan gebruikt worden bij eender welk thermisch buffersysteem
 • geen tussenkomst van de gebruiker nodig

Toepassing

 • Thermische buffering voor waterverwarming
 • In zowel residentiële als niet-residentiële situaties
 • Geschikt voor eender welk thermisch buffersysteem

Klant

 • Fabrikanten van warmwaterbuffersystemen of -apparaten
 • Balancing responsible parties (= balansverantwoordelijken)
 • elektriciteitsleveranciers
 • Aggregatoren
 • Ontwerpers van energiemanagementsystemen

De huidige elektrische warmwatersystemen voor thuisgebruik zijn gestratificeerde thermische buffers. Ze hebben een enkele temperatuursensor en een gelimiteerd zicht op de energie-inhoud van het buffervat. Er zijn geen mogelijkheden voor monitoring of controle op afstand. Controle is typisch gebaseerd op simpele hysteresis. De enige manier om controle uit te oefenen is het toestel uit te schakelen. Bovendien hebben andere thermische buffers typisch slechts heel weinig mogelijkheden tot monitoring.

Technisch gezien is de slimme boiler een gewoon warmwatervat, uitgerust met:

 • temperatuursensoren over de volledige hoogte van het buffervat;
 • een ethernet communicatie-interface waarop de actieve demand-sturingssystemen worden aangesloten. Deze algemene interface voor huishoudelijke warmwatersystemen verzamelt informatie van diverse indicatoren, zoals de laadtoestand, die door het actieve demand-systeem kan worden geraadpleegd;
 • een controller die via de interface informatie verstrekt aan het slimme net en die on/off-commando's van het slimme net aanvaardt, terwijl de comfortinstellingen van de boiler gehandhaafd blijven.De slimme boiler geeft gedetailleerde informatie over zijn energie-inhoud.
Smart Thermal Buffer EnergyVille

Benieuwd hoe de slimme boiler ook voor u een meerwaarde kan zijn? Neem gerust contact op met onze expert.

Erik De Schutter

Contact

Erik De Schutter

Business Developer Thermal Energy Systems at EnergyVille/VITO