Elektrische voertuigen worden een volwaardig alternatief voor de meeste transportbehoeften. EnergyVille wil het grootschalige gebruik van elektrische voertuigen bevorderen met de ontwikkeling en toepassing van nieuwe concepten voor een slim oplaadsysteem. 

Elektrische mobiliteit biedt belangrijke voordelen: ze is energie-efficiënt, veroorzaakt geen lokale luchtverontreiniging en werkt met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Daartegenover staat dat het grootschalige gebruik van elektrische voertuigen belastender is voor het elektriciteitsnet. Hoe kan men overbelasting van het net vermijden en toch zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteit gebruiken?

EnergyVille - Slim oplaadsysteem voor elektrische voertuigen

Voordelen

De interactie tussen elektrische voertuigen en elektriciteitsnetten optimaliseren

Een elektrisch voertuig kan een hele nacht of dag aangesloten blijven, terwijl een volledige oplading misschien maar een paar uur duurt. Het slimme oplaadsysteem van EnergyVille gebruikt die flexibiliteit om het oplaadproces te beheren, rekening houdend met de voorkeuren van de operator:

  • scenario afvlakking van pieken: opladen wanneer de capaciteit van het net hoog is (daluren) of de gelijktijdige oplading van diverse voertuigen in dezelfde straat of parkeergarage beheren door hun vraag in de tijd te spreiden;
  • scenario hernieuwbare energie: opladen wanneer er veel hernieuwbare zonne- en windenergie beschikbaar is;
  • scenario balancering: vraag en aanbod in evenwicht houden.

In alle scenario's is gewaarborgd dat het elektrisch voertuig tot het gewenste niveau opgeladen zal zijn wanneer de bestuurder wil dat het opgeladen is. EnergyVille stelt zijn medewerkers een vloot van elektrische scooters ter beschikking om dagelijks te pendelen. Op die manier kan het consortium het slimme oplaadsysteem ononderbroken en in reële omstandigheden testen.

Toepassing

Het slimme oplaadsysteem kan geïntegreerd worden in:

  • private en openbare parkings
  • energiebeheersystemen voor gebouwen + parkings
  • energiemanagementsystemen voor woningen
  • energieaggregatorsystemen

Het slimme oplaadsysteem van EnergyVille wordt deels ontwikkeld in het kader van het Linear-project, dat staat voor Local Intelligent Networks and Energy Active Regions. Linear is een groots opgezet project rond slimme netten in Vlaanderen waaraan 250 gezinnen meewerken. Het wil het gebruik van het distributienet en de decentrale hernieuwbare energiebronnen optimaliseren. Linear, een samenwerking tussen EnergyVille (VITO, KU Leuven en imec) en IBBT, wordt gesteund door de Vlaamse regering en een team van industriële partners. Meer informatie: www.linear-smartgrid.be

Klant

EnergyVille stelt zijn knowhow en ervaring met slimme oplaadsystemen ter beschikking van de industrie en van organisaties die oplaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen ontwikkelen. 

Voor meer informatie, neem gerust contact op met onze expert.

Serge Peeters

Contact

Serge Peeters

Product Owner Smart Cells at EnergyVille/VITO