Rolling Solar

Het project wil een internationale samenwerking faciliteren tussen de industrie, onderzoek en andere geïnteresseerde stakeholders. Het doel is lokale producenten en bouwbedrijven technisch te ondersteunen bij het realiseren van een kostenefficiënte realisatie van duurzame zonnecelmaterialen in de publieke infrastructuur. Het resultaat? Een grootschalige en duurzame elektriciteitsproductie die geen extra gronden moet benutten en dichtbij de gebruiker opgewekt kan worden. Zonnepanelen geïntegreerd in een fietspad in Nederland van 35,000km zou 15TWh/jaar kunnen opwekken, wat vergelijkbaar is met een CO2-reductie van ongeveer 5 miljoen ton/jaar.

Periode

-

Rolling Solar

Het project wil een langdurige en internationale samenwerking faciliteren tussen de industrie, onderzoek en stakeholders betrokken bij de ontwikkeling van PV-materialen, -productie, -installatie, het elektriciteitsnet en de wegeninfrastructuur. Dit door ontwikkeling, bewustwording en een validering van kennis mogelijk te maken.

Een aantal provincies, steden en commerciële instellingen (NL en B) hebben plannen klaar voor enkele demonstratieprojecten rond de opwekking van zonne-energie op en rond de infrastructuur van wegen. 

Rolling Solar

Het Interreg-project  brengt de nodige consortiumpartners hiervoor samen en stelt hen in staat de demonstratieprojecten efficiënter te realiseren. Dit gebeurt door de nodige dunnefilmzonnemodules en –materialen te ontwikkelen  en te valideren; en door efficiëntere strategieën te ontwerpen om zonnepanelen te integreren in voet-, fietspaden en andere weginfstractuur.

Het project zal testelementen op ware grootte integreren op Thor Park (Genk) en de Wijk van Morgen (tussen Aachen en Heerlen). Verder zullen ook investeringen in infrastructurele toepassingen ondersteund worden. Feitelijke investeringen zullen echter wel gezien worden als pro memori in het voorgestelde EMR-project.

Vier werkpakketten zijn voorzien en worden uitgevoerd in samenwerking met regionale KMO’s:

  • Toepassing van flexibele PV-modules
  • Integreren en testen van PV-modules in wegelementen
  • Slimme elektrische interconnecties
  • Validatie en industrialisatie
Rolling Solar

Support

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma & krijgt extra financiële ondersteuning van de Limburgse partners door Provincie Limburg.

Contact

Lieve De Doncker

Contact

Lieve De Doncker

Business Developer Solar and Storage Materials at EnergyVille/UHasselt
foto michael daenen

Contact

Michael Daenen

Associate professor at EnergyVille/UHasselt
Interreg Provincie Limburg