ROLECS

Het ROLECS-project is een FLUX50 VLAIO-gesubsidieerd onderzoeksproject om het energielandschap te veranderen in lijn met het standpunt van de Europese Commissie: duurzamer en actiever participeren van de eindconsument. Het concept dat dit project nastreeft is Lokale Energiegemeenschappen of Local Energy Communities (LEC).

Status

Afgesloten project

Periode

-

25 bedrijven en 5 kennispartners zullen antwoorden bieden op relevante uitdagingen, waaronder:

  • Hoe kunnen potentiële deelnemers aan een LEC worden geactiveerd om effectief lid te worden en actieve bijdragers te worden?
  • Hoe kunnen de sociale aspecten mee worden geïntegreerd in de technische energiemodellen en  succes van een LEC?
  • Hoe geavanceerde regelalgoritmen te ontwikkelen die anticiperen op het menselijke aspect? 
  • Wat is de impact van een grootschalige uitrol van LEC's op het energiesysteem als geheel, de emissies en de verdere investeringen in een meer duurzame en betrouwbare back-upinfrastructuur?

Om echte bijdragen te leveren en een leidende rol te spelen in het onderzoek naar LEC's in Europa, zijn 10 complementaire proeflocaties geselecteerd om de taak van Living Labs op zich te nemen en testcases en gegevens te leveren om de relevantie van ROLECS te waarborgen.

De 30 partners hebben een gemeenschappelijk doel: LEC's een relevant onderdeel van ons energiesysteem maken dat meer lokale hernieuwbare energie mogelijk maakt en nieuwe zakelijke kansen biedt zonder de maatschappelijke kosten van openbare infrastructuur te verhogen.

De partners bestaan uit: Th!nk E, ABB, Wattson, Thermovault, Enervalis, Energent, 3E, DuCoop, Farys, Ingenium, Engie Electrabel, Quares Facility Mgt, Engie Laborelec, OpenMotics, Metha, Blixt, Magenta Tree, Fieldfisher, Powerdale, Antea, Aspiravi Energy, 70GigiWatt Consulting, C-Valley Leuven, KBC Bank, Fluvius System Operator, imec IDLab - Universiteit Gent ; imec.LivingLabs, The Institute for European Studies (IES) - VUB, VITO/EnergyVille, KU Leuven - Centre for Surface Chemistry and Catalysis, KU Leuven CiTiP, KU Leuven/EnergyVille

Foto Pieter Van den Steen

Contact

Pieter Van Den Steen

Senior Project & Product Business Manager Smart Cities/Sustainable Built Environment Unit Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO