diepe geothermie logo

In het project Roadmap Geothermie 2020 zullen wij een roadmapstudie uitvoeren voor de ontwikkeling en implementatie van geothermie als duurzame, stabiele en betaalbare bron van warmte en elektriciteit voor overheden, het bedrijfsleven en burgers.  Met de Kempen als bakermat wordt de uitrol over Vlaanderen voorbereid.

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Met het GEOTHERMIE 2020-project wensen EnergyVille, VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) en IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) een sterke stimulans te geven aan de werkgelegenheid en aan de versteviging van het economische weefsel in de Kempen en bij uitbreiding Vlaanderen. EnergyVille zal zich daarbij vooral richten op geologie, energiesystemen en -technologieën, transities en materiaalkunde. VOKA is onbetwistbaar het best geplaatst om de aansluiting tussen het project en de regionale ondernemingen tot stand te brengen. IOK is de uitgelezen partij om de brug te slaan tussen het project, de gemeenten en de burger. Dit is een overgangsproces waarbij technologische, economische en sociale behoeften, innovaties en maatschappelijk draagvlak met elkaar moeten worden verzoend. De technologie heeft haar waarde al bewezen in het buitenland, maar is nieuw voor de Kempen.

Aan de grootschalige implementatie zijn dan ook enkele technologische uitdagingen verbonden. De uitrol kan een belangrijke impuls zijn voor de oprichting van nieuwe industriële ondernemingen en voor de economische vooruitgang in Vlaanderen, dat zo de kans krijgt om zijn internationale uitstraling te versterken. Casestudy's over de bouw van centrales en minstens één cluster van centrales zullen de economische haalbaarheid van het project moeten aantonen. Om de uitrol te vergemakkelijken, zullen bepaalde initiatieven moeten worden genomen op het vlak van vergunningen, concessiebeleid en zelfs wetgeving.

Ben Laenen

Contact

Ben Laenen

Researcher Geothermal Energy at EnergyVille/VITO