PROMOTION

PROMOTioN heeft als doel de technische, regelgevende, financiële en juridische uitdagingen aan te pakken voor de implementatie van HVDC-transmissienetwerken. Het PROMOTION-project zorgt voor een vergroot vertrouwen in toekomstige HVDC-netwerken. Een kernonderdeel hiervoor is dat we kunnen aantonen dat nieuwe HVDC-beveiligingsmethoden geschikt zijn voor toekomstige elektriciteitssystemen. Binnen PROMOTION leidt het team van KU Leuven/EnergyVille het onderzoek naar HVDC-netbeveiliging. 

Periode

-

Context

Een Europees offshore-transmissienet dat windparken op zee met het vasteland verbindt, kan de Europese elektriciteitsmarkt aanzienlijke financiële, technische en ecologische voordelen opleveren. PROMOTioN, dat n januari 2016 opgestart werd, heeft tot doel deze potentiële voordelen te verkennen en te identificeren.

Het hoofddoel van PROMOTioN is de verdere ontwikkeling en demonstratie van vier sleuteltechnologieën: multi-vendor HVDC (high-voltage gelijkstroom) netbeveiligingssystemen, HVDC-netwerkcontrolesystemen, langdurige testen van HVDC GIS (gasgeïsoleerde schakelapparatuur) en vermogenstesten van HVDC-stroomonderbrekers. Bijkomend zal een regelgevend en financieel kader worden ontwikkeld voor de gecoördineerde planning, bouw en exploitatie van de offshore-infrastructuur, inclusief een offshore-netimplementatieplan (roadmap) voor het toekomstige offshore-grid-systeem in Europa. 

HVDC

Doelstellingen

PROMOTioN richt zich op de volgende doelstellingen:

 • Identificeren van vereisten voor de energie-infrastructuur
  Dit omvat n een breed scala aan kwesties, zoals het ontwerp, de ontwikkeling en de inzet van de energie-infrastructuur vanuit technisch, financieel, regelgevend, bestuurlijk en beleidsmatig perspectief.
 • Vergemakkelijken van samenwerking tussen operatoren en fabrikanten
  Fabrikanten en operatoren moeten een overeenstemming bereiken over architecturen, controlestructuren en interfaces om de interoperabiliteit en compatibiliteit met meerdere leveranciers van apparatuur te waarborgen.
 • Demonstreren van kosteneffectieve HVDC-nettechnologieën
  Er zullen volledige en industrieel relevante test cases worden opgezet van nieuwe en innovatieve componenten die nodig zijn om de realisatie van HVDC-transmissienetten mogelijk te maken:
  - HVDC-stroomonderbrekers
  - HVDC gasgeïsoleerd schakelmateriaal
  - HVDC-netwerkbeveiligingssystemen
  - HVDC-netwerkbeheerstrategieën
  - Harmonische prestaties van windturbine-generatoren
 • De eerste fase voorbereiden op de inzet van innovatieve componenten ...
  ... van interoperabele offshore HVDC-netwerktechnologieën, services, tools en architecturen.
 • Marktregels en inkomstenstromen voorstellen ...
  ... om te helpen financiële middelen tot stand te brengen.
 • Voorschriften voorstellen voor vergunningen en milieuvriendelijkheid
  PROMOTioN heeft tot doel een regelgevingskader op te zetten voor de exploitatie en het beheer van offshore-netten die juridische, technische en marktgerelateerde aspecten regelen.

De rol van EnergyVille

Binnen PROMOTioN leidt het team van KU Leuven/EnergyVille het onderzoek naar HVDC-netbeveiliging. Dit onderzoek ontwikkelt de meest geschikte methodologieën voor DC-netbescherming voor verschillende systeemtopologieën

Mitsubishi Relay TestingKU Leuven/EnergyVille heeft binnen het PROMOTioN-project tests van het Mitsubishi Electric HVDC-beveiligingsrelais succesvol afgerond. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet voor de bescherming van toekomstige HVDC-energiesystemen. Voorlopige resultaten tonen aan dat het HVDC-relais perfect in staat is om de ontworpen functies uit te voeren op een betrouwbare en veilige manier. Meer weten? Lees dan zeker de perstekst

profielfoto dirk van hertem

Contact

Dirk van Hertem

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven, Research line coordinator electrical networks