Renoseec

Renovaties met sociale, ecologische en economische meerwaarde via collectieve aanpak.

 

Status

Afgesloten project

Periode

-
Schema Renoseec

RenoseeC beoogt de uitrol van een business model voor de collectieve, duurzame en betaalbare renovatie van particuliere eengezinswoningen.
RenoseeC brengt twee elementen samen tot een opschaalbaar en vermarktbaar geheel:

  1. de catalogus van oplossingen met gestandaardiseerde renovatie-modules, financieringsmodellen en een juridisch kader
  2. een gebruiksvriendelijk draaiboek dat de gecoördineerde, geïntegreerde en gefaseerde implementatie van de catalogus vooropstelt.

Beide elementen worden in de loop van het project getest en geoptimaliseerd in functie van praktische uitvoerbaarheid, reproduceerbaarheid, financiële haalbaarheid en opschaalbaarheid. Ze vormen de kern van het business model dat na afloop zal worden uitgerold in België.

RenoseeC richt zich op de aaneengesloten woningtypologie in de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg, in de 19e-eeuwse gordel van Gent. Het doelpubliek is een mix van noodkopers (eigenaars die een ongeschikte oude woning hebben gekocht omdat ze geen of beperkt toegang tot de huurmarkt hebben, maar ook niet over de middelen beschikken om noodzakelijke renovaties te doen) en eigenaars/bewoners en eigenaars/verhuurders in het bezit van een woning die niet voldoet aan de hedendaagse woonnormen voor wooncomfort en energieprestatie. Gezien de maatschappelijke focus geeft RenoseeC bijzondere aandacht aan de doorgedreven procesbegeleiding en ontzorging van deelnemers en de sensibilisering en activering op schaal van de wijk.

Kris Boonen

Contact

Kris Boonen

Business Developer Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO