Proeftuin De Schipjes

In dit project wordt een methode opgebouwd, onderbouwd en gerealiseerd teneinde woonerven in historische centra energetisch-ecologisch op te waarderen. Deze aanpak op stedelijk korrelniveau, de generieke opbouw van kennis, optimalisatie en methodiek verlaagt de drempel voor opvolgende initiatieven bijgevolg op essentiële vlakken. Het project kan dienen als voorbeeld en leertraject voor de talloze (historische) beluiken, exploitatiehofjes, en godshuizen in de Vlaamse en bij uitbreiding Europese steden.

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

In het project ‘Samengaan van gebouwzorg en energieoptimalisatie in historische woonerven’ wordt een methode opgebouwd, onderbouwd en gerealiseerd teneinde woonerven in historische centra energetisch-ecologisch op te waarderen. Hierbij worden de organisatorische, technische, economische en sociale aspecten behandeld.

Als renovatiecase voor de Proeftuin fungeert een woonerf met elf nagenoeg identieke woningen in de historische stadskern van Brugge. De woonerf wordt een technisch collectief geheel door toepassing van een klein warmtenet, waardoor op belangrijke voordelen in de huidige maatschappelijke context kan worden gefocust. Het schaaleffect laat een financiële optimalisatie van de meest gunstige (energie, hernieuwbaar, emissie, …) opwekkingstechnologie toe voor de bewoners, waardoor ook een collectief duurzaamheids-bewustzijn (‘yes, we can’) kan kiemen bij die bevolkingsgroepen met minder individuele financiële draagkracht. De clustering is bovendien een belangrijke stap naar een latere mogelijke uitwerking van thermische netten in onze stadscentra.

Proeftuin De Schipjes warmtenet

Dit kadert in een streven naar klimaat-neutrale en schone steden waarbij restwarmte en hernieuwbare warmte maximaal zullen kunnen worden ingezet. Het evenwicht wordt opgezocht tussen een gepast respect voor ons historisch patrimonium, waar op gebouwniveau de best haalbare energetische opwaardering wordt uitgewerkt, en de door het warmtenet ruimtelijk ontkoppelde warmteopwekking die hierdoor energetisch, ecologisch en economisch kan worden geoptimaliseerd. Op het sociale vlak wordt een voorbeeld van bewonersbegeleiding en opvolging van het renovatieproces in alle stadia neergezet. Zo wordt de bewustwording gestimuleerd van wat collectief mogelijk wordt inzake rendabele verduurzaming van het wonen voor eender welke bevolkingsgroep in woonerven in oude stadscentra. In de Proeftuin wordt hierbij tevens gefocust op het plaatsen van de vacuümisolatiepanelen in het kader van een sociaal economieproject.

Proeftuin De Schipjes warmtenet

EnergyVille – KU Leuven is verantwoordelijk voor de dynamische simulaties van energiesysteemscenario's (daarbij rekening houdend met verschillende temperaturen voor het thermisch netwerk, verschillende centrale productiesystemen en verschillende lokale energiesystemen) om een goedgemotiveerde selectie te maken. Verder wordt de huidige controlestrategie gevalideerd door simulaties en praktijktesten, hierbij worden continu verbeteringen voorgesteld.

Lieve Helsen

Contact

Lieve Helsen

Professor Applied Mechanics and Energy Conversion Section at EnergyVille/KU Leuven

Partners

OCMW Brugge De Schakelaar studiebureau boydens
Viessman Ugent KU Leuven Microtherm