Het project POWERDRIVE beoogt de ontwikkeling van zeer efficiënte, kosteneffectieve en compacte vermogenselektronicaoplossingen van de volgende generatie, waarin een scala van technologieën voor multi-objectieve optimalisatie van elektrische aandrijflijnen van elektrische voertuigen met batterijvoeding is geïntegreerd. Deze geïntegreerde oplossingen kunnen worden toegepast op voertuigen met zowel lage als hoge prestaties, en zij zullen geschikt zijn voor diverse types elektrische voertuigen. Het project heeft als uiteindelijke doel het wegvervoer in Europa te verduurzamen.

 

Website

Status

Lopend project

Periode

-

Het concept van POWERDRIVE is dat alle ervaring en deskundigheid van de projectpartners op het gebied van de ontwikkeling van elektrische aandrijflijncomponenten zal worden benut en zal leiden tot de integratie van geavanceerde vermogenselektronicaoplossingen voor een geoptimaliseerde aandrijflijn. Dit concept biedt extra kansen om Europa's toeleveringsketen op het gebied van elektromobiliteit voor het wegvervoer te versterken en wegmobiliteit zonder uitstoot te verwezenlijken.

POWERDRIVE zal innovatieve strategieën toepassen om de efficiëntie en de vermogensdichtheid te verbeteren en de kosten van elektrische aandrijflijnen te verminderen, terwijl de prestaties hoog en betrouwbaar blijven. De in POWERDRIVE ontwikkelde technologieën zullen de ontwikkeling en invoering van emissievrije mobiliteit op de weg versnellen, hetgeen concrete voordelen zal opleveren, waaronder een betere levenskwaliteit, economische groei en nieuwe kansen voor het bedrijfsleven in alle lidstaten van de EU. Een geoptimaliseerde EV-aandrijflijn zal de vervoersemissies aanzienlijk verminderen en de problemen van luchtkwaliteit en geluidshinder in stedelijke gebieden aanpakken.

EnergyVille/KU Leuven is coördinator van het project en is verantwoordelijk voor de verbetering van de boordladers van toekomstige elektrische voertuigen.

Andere partners zijn NEVS (het vroegere SAAB), Tampere U., Chalmers U., SMA Magnetics, Rogers, SCIRE, Dublin U., en MathWorks. 

Dit project maakt deel uit van de oproep HORIZON-CL5-2021-D5-01-02 en wordt uitgevoerd met de steun van de Europese Commissie.

EU flag

powerdrive kick-off

Kick-off meeting in mei 2022

2nd General Assembly was held virtual on Nov 3rd 2022
Tweede Algemene Vergadering werd virtueel gehouden op 3 november 2022.

 

profielfoto wilmar

Contact

Wilmar Martinez

Professor in Power Electronics at EnergyVille / KU Leuven