Het is niet evident om voor alle energietoepassingen de huidige energiebron te vervangen door hernieuwbare bronnen. De combinatie hernieuwbare energie/batterij-opslag is voor vele toepassingen de aangewezen oplossing om te komen tot een gedecarboniseerd energiesysteem, maar biedt geen oplossing voor de decarbonisatie van belangrijke industriële sectoren zoals de staal-, cementindustrie en de (petro)chemische industrie, evenals de reductie van de CO2-emissies voor zwaar transport. Daarom werd een extra dimensie toegevoegd aan het EnergyVille-onderzoek, power-to-molecules.

Binnen de power-to-molecules-onderzoekslijn onderzoekt EnergyVille nieuwe technologieën om energie om te zetten in moleculen (bijvoorbeeld waterstof, methaan, methanol of ammoniak) die kunnen dienen als brandstof voor sectoren zoals luchtvaart, scheepvaart of als startpunt voor de productie van polymeren en kunststoffen. Scenariostudies over de hele wereld laten zien dat Power-to-X en Carbon Capture and Utilization (CCU) cruciale technologieën kunnen worden voor het koolstofvrij maken van ons energiesysteem. Ze vormen daarom een belangrijk en groeiend onderdeel van het onderzoek binnen EnergyVille.

Jef Poortmans

Contact

Jef Poortmans

R&D Strategy Coordinator at EnergyVille/imec
Bart Onsia

Contact

Bart Onsia

Business Development Manager at EnergyVille/imec
Lieve De Doncker

Contact

Lieve De Doncker

Business Developer Solar and Storage Materials at EnergyVille/UHasselt