planheat logo

PLANHEAT zal een tool ontwikkelen zodat jouw stad op maat gemaakte, duurzame en economisch haalbare scenarios voor verwarming en koelingsystemen in kaart kan brengen, kan plannen en kan simuleren. De PLANHEAT tool zal lokale autoriteiten ondersteunen bij het in kaart brengen, plannen en simuleren van de lokale energievraag en -toevoer en zal ook ondersteuning bieden bij het vergelijken van mogelijke toekomstscenario's. De PLANHEAT tool zal gemakkelijk in gebruik, open-source en gratis zijn. De tool zal gevalideerd worden in drie steden: Antwerpen, Lecce (Italië) en Velika Gorica (Kroatië).

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Verwarming en koeling representeert 50% van de Europese energieconsumptie. De energietransitie kan niet plaatsvinden zonder de verwarming en koeling te verduurzamen. Lokale autoriteiten missen echter de tools om hen te ondersteunen in het definiëren, simuleren en evalueren van gepaste strategieën om verwarming en koeling duurzamer te maken en zo de ambitieuze targets te halen die opgesteld werden in hun lokale plannen.

Het belangrijkste doel van PLANHEAT - en antwoord op deze uitdaging - is de ontwikkeling en demonstratie van een geïntegreerde en gebruiksvriendelijke tool die de lokale autoriteiten (steden en regio's) zal ondersteunen bij het selecteren, simuleren en vergelijken van alternatieve scenario's. Hiertoe behoren ook alternatieve oplossingen voor de toevoer van warmte en koude (van een waaier aan geavanceerde technologieën) die de voorspelde energievraag kunnen uitbalanceren.

De PLANHEAT tool wordt ontwikkeld om lokale autoriteiten te ondersteunen bij het:

 • in kaart brengen van de actuele en voorspelde vraag voor verwarming en koeling
 • in kaart brengen van de potentiële en lokaal beschikbare koolstofarme energiebronnen, zoals zonne-energie, thermische en geothermische energie, biomassa en restwarmte
 • definiëren en simuleren van alternatieve milieuvriendelijke scenario's gebaseerd op stadsverwarming en efficiënte warmte-krachtkoppelingsystemen
 • begrijpen van de interacties tussen de nieuwe scenarios en bestaande infrastructuren en netwerken en het identificeren van een mogelijke uitbreiding en upgrade van netwerken voor stadsverwarming
 • evalueren van de impact (rond energetische, economische en milieugerelateerde KPI's) die de nieuwe scenario's zullen hebben tegenover de huidige situatie

PLANHEAT is van plan om 50 EU-steden actief in het project te betrekken. PLANHEAT zal je behoeften nauwkeurig screenen om een tool te leveren die echt aangepast is aan de behoeften van de steden. PLANHEAT biedt:

 • een diepgaande betrokkenheid van alle PLANHEAT steden: ze helpen de tool te vormen en te verbeteren
 • toegewijde trainings en workshops
 • webinars gedurende het hele project
 • evenementen op lokaal en Europees niveau
 • richtlijnen en tutorials
 • gedeelde expertise en ervaringen

In het project zorgt VITO/EnergyVille voor de tools en know-how om de module van de PLANHEAT software te ontwikkelen. EnergyVille ontwikkelt methoden om de potentiële lokale koolstofarme energiebronnen in te schatten en in kaart te brengen, terwijl VITO de module van de tool ontwikkelt.

Ben je een gemeente of lokale autoriteit en wil je betrokken zijn bij het project? Neem dan contact met ons op en laat PLANHEAT ondersteuning bieden!

Pieter Vingerhoets

Contact

Pieter Vingerhoets

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO