Logo NAIMA

Het Europese project NAIMA heeft als doel een nieuwe generatie van zeer efficiënte en veilige Na-Ion-cellen te ontwikkelen voor het huidige en toekomstige gebruik van energieopslag. Het project rekent daarbij op de ondersteuning van de belangrijkste partners in de Europese waardeketen van batterijen.

Website

Periode

-

Het project

De Europese Unie maakt de ommekeer naar een veilig, duurzaam en efficiënt energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen. Omdat het aandeel van gedecentraliseerde installaties met de dag toeneemt vereist deze hernieuwbare opwekking een grotere flexibiliteit in het energiesysteem. De rol van energieopslag is daarbij cruciaal.

Om een ​​alternatief te vinden voor Li-gebaseerde technologieën, die tegenwoordig voornamelijk worden gecontroleerd door de Aziatische industrie, zal het NAIMA-project een nieuwe generatie efficiënte en veilige Na-Ion-cellen ontwikkelen. Deze Na-Ion-technologie wordt ondersteund door een sterke Europese waardeketen voor batterijen (industriële partners van het consortium). Door hun commitment en inzet voor de productie van alle batterijcomponenten, blijft de industriële kracht en eigendom behouden in de Europese landen.

Binnen het onderzoekskader zullen 6 Na-Ion-batterijprototypes worden getest in 3 grootschalige test cases om het concurrentievermogen van de technologie aan te tonen in 3 reële omgevingen (hernieuwbare opwekking - EDF / Frankrijk, industrie - GESTAMP / Spanje en particuliere huishoudens-GOLDLINE / Bulgarije).

NAIMA Sodium Ion Battery

De doelstellingen

Het project definieerde 8 specifieke doelstellingen:

 • Het ontwikkelen en testen van 2 gevorderde configuraties van Na-Ion-cellen die ontstaan zijn door de combinatie van nieuwe geavanceerde materialen en chemie.  Hiermee wordt vooral de KPI's vervuld die direct verband houden met het technologische concurrentievermogen van de technologie.
 • Een reeks kostenreductiestrategieën toepassen om een hoog concurrentievermogen te verwezenlijken met als doel tegen het einde van het project een kostendoelstelling van 0,05 € / kWh 0,05 € / kWh / cyclus en 0,04 € / kWh / cyclus te bereiken.
 • 6 Sodium-Ion-batterijen (SIB) -prototypes ontwerpen, samenstellen en testen als een volledig systeem, in 3 verschillende test cases waarbij de rol van opslagtechnologieën van vitaal belang wordt geacht voor de eindgebruikers.
 • Nieuwe concepten introduceren, zoals duurzaam ontwerp, circulaire economie, hoge recyclage en nieuwe toepassingen om de ontwikkeling van een duurzame SIB te garanderen en de ecologische, sociale en economischeimpact ervan te demonstreren.
 • Bijdragen aan een nieuwe batterij-industrie in de EU door investeringen in fabrieken, met name in het kader van productie van componenten en celassemblage van de SIB-waardeketen.
 • Een gedetailleerde roadmap voor technologieontwikkeling opstellen om de productontwikkelingsstrategieën vast te stellen die nodig zijn om de beoogde KPI's tegen 2030 te bereiken:
  • 200 Wh/kg (gravimetrische energiedichtheid)
  • 1,500 W/kg (gravimetrisch vermogen).
  • 750 Wh/l (volumetrische energiedichtheid).
  • 10,000 cycli en >50% recyclagepercentage.
 • Een roadmap voor industriële opschaling creëren die de versterking van de Europese batterij-industrie mogelijk maakt over de hele waardeketen.
 • De belangrijkste pijlers van een nauwkeurig haalbaarheidsonderzoek en bedrijfsplan definiëren om een ​​vlotte marktlancering en een goed inzicht van toekomstige producten en diensten in 2023 te verkrijgen.

Het consortium

NAIMA brengt een sterk en complementair consortium samen, waaronder 15 partners uit 8 Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Zweden, Bulgarije, Spanje, Nederland, Slovenië en België): 5 R&D-organisaties (CNRS, CEA, NIC, IHE, EnergyVille / VITO ), 6 kmo's (TIAMAT, BIOKOL, IEIT, GOLDLINE, ACC, ZABALA IC) en 4 grote bedrijven (EDF, GESTAMP, SOLVAY, UMICORE). De gebalanceerde en interdisciplinaire profielen van de partners omvatten de volledige waardeketen van de batterij, samen met de diverse fundamentele R&D-tiopics die vereist zijn in het project. Bovendien zal bij de ontwikkeling van het project een internationale adviesraad worden opgericht, zodat de ontwikkelde cases echte businessmodellen kunnen worden.

 

EnergyVille / VITO is nauw betrokken bij dit project en levert het batterijbeheersysteem, geavanceerde modellering met de nadruk op veroudering en snelle laadprocessen en levenscyclusanalyse.

Serge Peeters

Contact

Serge Peeters

Business Developer Electrical Storage at EnergyVille/VITO
Khiem Trad

Contact

Khiem Trad

Researcher Battery and Energy Storage at EnergyVille/VITO