EnergyVille/VITO ontwikkelde samen met de KU Leuven en het WTCB het MMG-beoordelingskader en -rekenmodel waarmee bouwprofessionals en beleidsmakers de milieuprestaties van bouwelementen kunnen beoordelen. De methodologie, die de principes van Life Cycle Assessment (LCA) volgt, wordt jaarlijks geactualiseerd en verfijnd op basis van nieuwe LCA-normen, -inzichten en resultaten uit testcases. In 2018 werd de MMG LCA-methode vertaald naar een webapplicatietool genaamd TOTEM.

Het MMG-project is ontstaan ​​uit een nood aan milieuclassificatiesystemen voor bouwmaterialen en componenten aangepast aan de Belgische context. In het project werden een geavanceerd rekenmodel ontwikkeld samen met een beperkte database van omgevingsprofielen van 115 gebouwelementvarianten, gebaseerd op de principes van levenscyclusanalyse (LCA). Na het eerste MMG-project werd een referentietaak opgezet om de methodiek en het bijbehorende rekenmodel op basis van nieuwe LCA-standaarden en inzichten te actualiseren en uit te breiden met nieuwe features, zoals:

  • continue updates van de methodologie
  • conformiteit met EN 15804, EN 15978 en PEF Guide
  • extra impactcategorieën
  • uitbreiding van de database met nieuwe milieuprofielen
  • gevoeligheidsanalyses

Ook worden verschillende innovatieve bouwcasussen onderzocht met de MMG LCA-methode. Het MMG-model is ook toepasbaar in specifieker onderzoek, bv. Design for Change, waarbij de milieu-impact van aanpasbare en/of meervoudig te gebruiken bouwdelen wordt onderzocht. In 2018 werd de MMG LCA-methode vertaald naar een webapplicatietool genaamd TOTEM

Partners

Tobias Denys

Contact

Tobias Denys

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO