VITO/EnergyVille ontwikkelde samen met BBRI het toetsingskader en berekeningsmodel MMG, waarmee professionals in de bouwsector en regeringen een beeld krijgen van de milieuprestaties van bouwelementen. De methodologie wordt jaarlijks geüpdatet en uitgebreid, rekening houdend met nieuwe wetgevingen, inzichten en testresultaten. De volgende belangrijke stap is de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke ontwerp- en beleidsinstrumenten.

Status

Lopend project

Het MMG-project is ontstaan uit een gebrek aan specifieke milieuclassificatiesystemen voor de bouw in Vlaanderen/België ten behoeve van professionals uit de bouwsector en regeringen. In het kader van het project werd er een complex berekeningsmodel ontwikkeld, samen met een beperkte databank met milieuprofielen van 115 gebouwelementvarianten, specifiek voor de Vlaamse/Belgische bouw en gebaseerd op de principes van de levenscyclusanalyse (LCA).

Na het eerste MMG-project werd er een referentietaak opgezet om de methodologie en het berekeningsmodel aan te passen aan nieuwe wetgevingen en inzichten en het uit te breiden met nieuwe functies zoals:

  • ononderbroken update van de methodologie
  • conformiteit met EN 15804, EN 15978, EPC-structuur en PEF-gids
  • aanvullende effectcategorieën
  • uitbreiding van de databank met nieuwe milieuprofielen
  • gevoeligheidsanalyses
  • opnemen van renovatieopties
  • integratie van energie en kwaliteit van de binnenlucht
  • integratie in bredere duurzaamheidsprogramma's

Bovendien worden diverse innovatieve cases uit de moderne bouwpraktijk onderzocht met MMG. Het MMG-model kan ook toegepast worden in specifiekere research, bv. Design for Change, waarbij de milieueffecten van aanpasbare en/of multifunctionele bouwoplossingen worden onderzocht. De volgende belangrijke stap is de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke ontwerp- en beleidsinstrumenten. Het ontwerpinstrument zal worden aangesloten op de federale databank voor milieuproductverklaringen, zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014.

 

Tobias Denys

Contact

Tobias Denys

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO