Warmtenetten kunnen voor Antwerpen van strategisch belang zijn om onder meer de doelstellingen van het Klimaatplan Antwerpen te bereiken (-20 % CO2 tegen 2020 en CO2-neutraal in 2050). In het kader van de haalbaarheidsstudie “HEAT” van het MIP (Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform) onderzoeken de consortiumpartners het belang van warmtenetten.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Ze doen dat aan de hand van twee potentiële energieclusters:

  1. een selectie van openbare gebouwen waarbij de mogelijkheid bestaat om op privégebouwen in de omgeving aan te sluiten;
  2. een nieuw stadsontwikkelingsproject dat zich niet alleen over de technische en economische haalbaarheid buigt, maar dat ook focust op het vaststellen van belemmeringen voor de uitvoering.
Dirk Vanhoudt

Contact

Dirk Vanhoudt

Researcher Energy Technology at EnergyVille/VITO