Sinds 2001 ontwikkelt, onderhoudt en gebruikt EnergyVille het MilieuKostenModel voor de Vlaamse regering. Het model was een zeer kostbaar instrument in talrijke studies over emissie en de toekomstige energievoorziening in Vlaanderen.

 

milieukostenmodel

Status

Lopend project

Periode

-

Het MilieuKostenModel (MKM) is gebaseerd op Markal/TIMES en omvat de meeste sectoren (energiegebruik door gezinnen, industrie, diensten- en landbouwsector). Het model gebruikt een uitgebreide databank van emissiebronnen en reductiemaatregelen en de daarmee verbonden mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen en jaarlijkse kosten. Technisch-economische informatie, zoals investeringskosten en conversie-efficiëntie, werd voor het hele energiesysteem verzameld op een economisch consistente manier.

Het MKM-project voor de Vlaamse regering is een initiatief van het team milieueconomie van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Zijn wortels liggen in het Vlaams Milieuplan 1997-2001 en het Vlaams Milieuplan 2003-2007. Die plannen stelden de noodzaak en het nut van een kosteneffectief milieubeleid voorop. De Vlaamse overheid wilde een instrument dat de kosten van het milieubeleid in kaart zou brengen. Daarnaast moest het bijdragen tot een efficiënter milieubeleid door aan te geven hoe men milieudoelstellingen tegen de laagst mogelijke kost kan behalen.

Het MKM-model werd toegepast in tal van studies: herziening van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEC of National Emission Ceilings)(LNE), Europees klimaatbeleid na 2012 (LNE), Energie- en Klimaatscenario's voor de sectoren energie en industrie (VMM, MIRA), Schadekosten van huidige en toekomstige elektriciteitsproductie (VMM, MIRA), Scenario's voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (VEA), ...

De bijdrage van EnergyVille

EnergyVille is projectcoördinator van de referentietaak “MilieuKostenModel” voor het LNE.

Frank Meinke-Hubeny

Contact

Frank Meinke-Hubeny

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO