merits logo

MERITS beoogt het ontwikkelen, demonstreren en evalueren van een compact seizoensgebonden opslagsysteem op basis van innovatieve materialen met hoge dichtheid dat met 100 % hernieuwbare energiebronnen in de verwarmings-, koelings- en SWW-behoeften kan voorzien. Een van de eerste vereisten is dat het systeem warmte op verschillende temperatuurniveaus kan leveren.

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Naarmate Europa naar koolstofarme en koolstofvrije woningen evolueert, leidt het beheer van geïntegreerde technologieën op basis van hernieuwbare energie tot nieuwe uitdagingen. Hernieuwbare energiebronnen waaruit elektriciteit kan worden opgewekt, bieden het voordeel dat men de elektrische aansluitingen en financiële mechanismen naadloos in het net kan inschakelen. Thermische technologieën bieden die interconnectiviteit niet en zijn meestal zo bemeten dat ze in 90 % van de zomerbehoeften kunnen voorzien in gebieden met een gematigd klimaat. Deze benadering is niet erg voordelig in de winter. Een voor de hand liggende aanpak is dan ook een opslag van thermische energie die warmteverlies wegwerkt en dus het gebruik van RES in gebouwen het hele jaar door aantrekkelijker maakt. MERITS beoogt het ontwikkelen, demonstreren en evalueren van een compact seizoensgebonden opslagsysteem op basis van innovatieve materialen met hoge dichtheid dat met 100 % RES in de verwarmings-, koelings- en SWW-behoeften kan voorzien. Een van de eerste vereisten is dat het systeem warmte op verschillende temperatuurniveaus kan leveren.

Daarnaast moet het kunnen worden aangepast aan de grootte van individuele woningen. Het opslagsysteem moet een hanteerbaar volume hebben, vergelijkbaar met de voetafdruk van een gezinswoning. Een dergelijke tank is doorgaans 4 tot 8 m³ groot en kan bijvoorbeeld onder een tuin worden geïnstalleerd. Wij zullen startvoorwaarden voor de afmetingen en de capaciteit van opslagtanks en voor het opslag- en besturingssysteem formuleren. Daarna zullen wij voor het opslagsysteem een specifieke zonnecollector ontwerpen en ontwikkelen die afgestemd is op specifieke klimaatzones. We zullen ook een geïntegreerd ontwerp voor de diverse componenten afleveren en de thermochemische materialen verbeteren. Tijdens een veldtest zullen prototypes van het systeem (voor drie klimaatzones) gedemonstreerd en geëvalueerd worden. Om de aanvaarding door de markt te verbeteren, zullen wij businessmodellen, marktstrategieën en andere niet-technische elementen ontwikkelen. De partners in dit project zijn onderzoeksinstellingen, universiteiten, kmo's en industriële ondernemingen die de resultaten op de markt kunnen brengen.

Erik De Schutter

Contact

Erik De Schutter

Business Developer Thermal Energy Systems at EnergyVille/VITO