matching logo

Energieopwekking is een sector die grote hoeveelheden water vereist: water koelen voor energieproductie neemt 45% van de totale waterwinning in Europa in, goed voor een tweede plaats (de eerste plaats gaat naar landbouw). MATChING of “Material & Technologies for Performance Improvement of Cooling Systems performance in Power Plants” is een project gesteund door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Het doel van het project is de vraag van de energiesector naar koelwater te verminderen door innovatieve technische oplossingen in thermische en geothermische centrales. In totaal zullen 16 partners verspreid over Europa bijdragen aan het succes van het project en helpen om het ambitieuze doel te vervullen. Het project richt zich onder meer op een besparing van 30% wat betreft water in de thermische energieopwekking en op een afname van verdampingsverliezen tot 15% in de geothermische sector. Geavanceerde en op nanotechnologie gebaseerde materialen zullen worden ingezet om een economisch betaalbare waterbesparing in energiecentrales mogelijk te maken. Alle technologische aspecten van koelsystemen zullen erbij betrokken zijn: de koeltoren, stoomcondensor, koelwatercircuit en waterbehandeling. Het gebruik van alternatieve koelvloeistoffen zal onderzocht worden om geavanceerde hybride koeltorens te ontwikkelen voor geothermische hoge-temperatuurcentrales, en hybride gekoelde cycli voor geothermische lage-temperatuurcentrales. Droog en nat koelen zal gecombineerd worden met het koelen van grondwater via een gesloten circuit. Om de beschikbare watervoorziening te verhogen voor een redelijke kost zullen alternatieve waterbronnen onderzocht worden: verschillende membraangebaseerde technologieën zullen aangewend worden om water te hernieuwen of te hergebruiken. Om de robuustheid van koelmaterialen te verbeteren zullen geavanceerde materialen en coatings voor de koeltorens en condensors onderzocht worden. De demonstratie zal plaatsvinden op industriële sites van partners, in pilootcentrales in de bedoelde omgeving en/of op schaalniveau, wat het TRL (technological readiness level) 6 garandeert. De demonstraties en partnerschappen brengen de validatie van gepaste businessmodellen en het afronden van businessplannen met zich mee, zodat een technologische transfer van industrie naar de markt verzekerd is. Dit zal de competitiviteit op Europees niveau versterken en zal een impact hebben op het watergebruik in de hele sector van energieproductie. 

Tijdens de workshop "Geothermal Energy: Opportunities and Challenges" georganiseerd door TWI gaf collega Johan Van Bael een presentatie over de resultaten van het MATChING project. Hij gaf ook een interview over geothermie, die video is hieronder beschikbaar.

Johan Van Bael

Contact

Johan Van Bael

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO; Research line coordinator Thermal Systems at Energyville