EnergyVille's software voor tracévaststelling bepaalt de ideale cluster voor uw stadsverwarming met een reeks potentiële verwarmingsklanten en verwarmingsleveranciers. De software berekent dit volledig automatisch door de locatie van de klanten en leveranciers aan te geven op een digitale kaart (GIS), samen met hun jaarlijkse energieverbruik. Het mathematisch geoptimaliseerde stadsverwarmingstraject en de optimale afmetingen voor de connecties worden eveneens vastgesteld.

Voordelen

Om de stadsverwarming betaalbaar te houden, moeten de bouwkosten tot een minimum beperkt blijven.

Toepassing

 • de bestaande stadsverwarming evalueren/ optimaliseren/ uitbreiden/ moderniseren
 • de locatie van een nieuw stadsverwarmingsnet bepalen
 • de nieuwe stadsverwarming in kaart brengen

Klant

 • projectontwikkelaars
 • studiebureaus
 • energieconsultants
 • distributienetbeheerders
 • beheerders van het stadsverwarmingsnet
 • steden en gemeenten
 • overheidsinstanties
 • energieproducenten

Proces

1. Geografische gegevens inlezen

 • Stratenplan
 • Plattegrond van gebouwen met hun functies en jaarlijkse verwarmingsbehoeften

Resultaat: een digitale kaart die alle leveranciers, klanten en tussenstations verbindt.
 

2. De berekeningstijd verkorten

Wij schrappen

 • de doodlopende verbindingen op de kaart
 • onmogelijke routes

Resultaat: een vereenvoudigde kaart
 

3. Optimalisering

De software bepaalt het ideale net op basis van generische algoritmes: hij neemt een willekeurige route en vergelijkt die met een aantal (kleine) aanpassingen. De software evalueert dan de aanpassingen en kiest de beste uit. Vervolgens wordt de “beste” versie opnieuw gewijzigd en vergeleken tot de ideale configuratie gevonden is. Elk traject wordt geëvalueerd op basis van: efficiëntie – drukverlies – debiet – afstand

Resultaat: een kaart met het optimale traject voor deze stadsverwarming
 

4. Resultaat

 • een geoptimaliseerde digitale kaart voor deze stadsverwarming
 • een overzicht van de kosten per periode (jaar/maand/enz.)
   

Extra

 • Het algoritme om het optimale traject te bepalen kan beslissen om een potentiële klant uit te sluiten als het individueel opwekken van warmte goedkoper blijkt te zijn dan de aansluiting op de stadsverwarming.
 • Er kunnen ook bepaalde straten worden uitgesloten.
 • Met deze software kunnen grote aantallen verwarmingsklanten en -leveranciers worden verwerkt.

Benieuwd hoe de mappingsoftware ook voor u een meerwaarde kan zijn? Neem gerust contact op met onze expert.

Erik De Schutter

Contact

Erik De Schutter

Business Developer Thermal Energy Systems at EnergyVille/VITO