Magnitude

Het MAGNITUDE-project wil business- en marktmodellen ontwikkelen en coördinatiemiddelen versterken om het Europese elektriciteitssysteem flexibel te maken en synergieën tussen elektriciteits-, gas- en warmtesystemen te vergroten en te optimaliseren.

Periode

-

Het project

In het kader van de verwezenlijking van de EU Climate and Energy packages voor het koolstofarm maken van de energiesectoren, brengt de integratie van variabele hernieuwbare energiebronnen uitdagingen mee voor  de stabiliteit en veiligheid van het elektriciteitssysteem: er is met andere woorden een groeiende behoefte aan flexibiliteit om te zorgen voor een betrouwbaar en stabiel elektrisch systeem.

Het MAGNITUDE-project gaat de uitdaging aan om de flexibiliteit in elektriciteitssystemen te vergroten door de synergieën tussen elektriciteit, verwarming / koeling, gasnetten en bijbehorende systemen te vergroten. MAGNITUDE zal technische oplossingen, marktontwerp en bedrijfsmodellen brengen, die worden geïntegreerd in lopende beleidsdiscussies.

Het project zal technologische en operationele middelen definiëren om de flexibiliteitsvoorziening op het elektriciteitsnet te maximaliseren. Het zal het regelgevend kader identificeren om dergelijke flexibiliteitsdiensten naar de energiemarkten te brengen en zal zorgen voor verbeterde marktontwerpen en gerelateerde bedrijfsmechanismen.

 

Magnitude

7 case study's

Het MAGNITUDE-project is gebaseerd op 7 praktijkvoorbeelden van multi-energiesystemen in verschillende Europese landen, onder verschillende regelgevende en geopolitieke omgevingen en met verschillende technologische ontwikkelingsniveaus. Het zal:

  1. Multi-energiesystemen simuleren in de casestudy's en hun operationele strategieën optimaliseren door de levering van specifieke flexibiliteitsdiensten te maximaliseren
  2. Vanuit bestaande regelgeving verbeterde marktontwerpen voorstellen en integreren in een marktsimulatieplatform om de prestaties in de casestudielanden te evalueren
  3. Het voordeel van de flexibiliteit van gedecentraliseerde multi-energiesystemen voor energiemarkten kwantificeren via een aggregatieplatform.

De resultaten zullen beleidsstrategieën en aanbevelingen definiëren in een pan-Europees perspectief. De resultaten zullen onder de belanghebbenden worden verspreid om het bewustzijn te vergroten en een grotere samenwerking tussen de elektriciteits-, verwarmings- en gassector te bevorderen om het gemeenschappelijke doel van een minder koolstofintensief, maar toch betrouwbaar energiesysteem te bereiken.

De rol van EnergyVille

EnergyVille / VITO leidt het WP3-werkpakket over marktontwerp en bedrijfsmodellen voor cross-systeemintegratie. In het kader van dit werkpakket zal EnergyVIille / VITO marktontwerpen voorstellen die het mogelijk maken de synergieën tussen de energiesystemen en de gas- en verwarmingssectoren te vergroten, rekening houdend met de vereiste koppeling tussen de elektriciteits-, warmte- en gasmarkten.

 

EU Grant

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 77430

Kris Kessels

Contact

Kris Kessels

Researcher Energy Markets at EnergyVille/VITO

 

Magnitude

Will u meer weten over dit project?
Neem dan zeker een kijkje op de projectwebsite.