linear

 

Het Linear-onderzoeksproject onderzocht manieren waarop gezinnen hun elektriciteitsverbruik kunnen aanpassen in functie van de beschikbare zonne- en windenergie, zowel qua technologie als qua gebruikersinteractie.

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Enkele belangrijke onderzoeksvragen daarbij waren:

- Welk voordeel levert een gedragsverandering op aan de gezinnen en aan de industrie?
- Hoe worden kosten en voordelen over de betrokken partijen verdeeld?
- Welke oplossingen geven voldoende motivatie en comfort voor een gedragswijziging?
- In welke mate kunnen en willen gezinnen hun gedrag aanpassen?

Voor Linear of ‘Local Intelligent Networks and Energy Active Regions’ hebben een twintigtal partnersde handen in elkaar geslagen. Het project startte op 1 mei 2009, duurde tot eind 2014 en ontstond uit een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen zoals KU Leuven, VITO, iMinds en imec, de industrie en de Vlaamse overheid.

Dit grootschalige proefproject bij 250 Vlaamse gezinnen scoorde hoge ogen, als voorbeeldproject van een toegepast slim netwerk. Als erkenning kreeg het dan ook het Europese EEGI-labelen de global ISGAN Award. En daar blijft het niet bij, verschillende producten en diensten worden nu verder ontwikkeld door de Linear-partners.

EnergyVille's bijdrage

EnergyVille heeft als projectcoördinator technische specificaties en architectuur uitgewerkt waarbij een evenwicht werd nagestreefd tussen het beperken van de inspanningen voor de partners en een open architectuur die verschillende systeemleveranciers en aggregatoren toelaat. Vervolgens stond EnergyVille ook in voor de dagdagelijkse afstemming van de implementatie en testen waarbij uitgebreid gebruik gemaakt is van het homelab en matrixlab.

Ook de communicatie, website, nieuwsbrieven en events zijn door EnergyVille opgezet net als de rekrutering van deelnemers, de technische ondersteuning en de opvolging van de systemen bij de deelnemers.

Vermits niet alle vereiste technologie beschikbaar was, heeft EnergyVille concept ideeën uitgewerkt tot prototypes en 20 slimme boilers en 75 witgoedcontrollers geassembleerd die bij de gezinnen thuis geïnstalleerd zijn geweest gedurende 18 maanden.

EnergyVille heeft simulatieomgevingen uitgewerkt voor Linear om de impact van nieuwe concepten te onderzoeken en testen en enkele van deze concept zijn omgezet in software die gebruikt is voor de real time aansturing in de veldtest. Daarnaast zijn ook data-analyses en de redactie van deze resultaten tot een boek door EnergyVille uitgevoerd.

Download het eindrapport

Wim Cardinaels

Contact

Wim Cardinaels

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO