In het bestaande distributienet zullen bepaalde technische punten moeten worden aangepast  aan het groeiende aandeel van fotovoltaïsche systemen. Onevenwicht in de spanning, thermische overbelasting en overspanning zijn slechts enkele van de problemen die zich kunnen voordoen door de hoge penetratie van fotovoltaïsche energie. 

Als onafhankelijke onderzoeksinstelling biedt EnergyVille u diverse oplossingen aan voor die problemen. Geruggensteund door onze knowhow in het modelleren en simuleren van distributienetten met een hoge penetratie van hernieuwbare energiebronnen, leveren wij nieuwe besturingstechnieken op het niveau van het lokale net, de eindgebruiker of het fotovoltaïsch systeem. Diverse opties, zoals het toevoegen van opslageenheden, inclusief transformatoren met trappenschakelaar, integratie van communicatie tussen converters, ... worden onderzocht en vergeleken. Op het niveau van het fotovoltaïsch systeem behoort de ontwikkeling van slimme inverters tot de belangrijkste elementen van dit onderzoek. De kenmerken van die inverters, zoals blindvermogensregeling, niet-gebalanceerde injectie-, spannings- en frequentieregeling, zullen een cruciale rol spelen in de werking van het toekomstige distributienet.

Voordelen

Technische problemen bij de inschakeling van fotovoltaïsche energie in elektrische systemen vaststellen en oplossen

Door als leidende partner deel te nemen aan belangrijke onderzoeksprojecten zoals Linear (zie hierboven) heeft EnergyVille veel ervaring verworven in de integratie van fotovoltaïsche energie in distributiesystemen en slimme netten. Samen met EnergyVille zult u sneller concrete producten, instrumenten of regelmethoden kunnen ontwikkelen om de integratie van fotovoltaïsche energie te bevorderen. De laboratoriuminfrastructuur bij EnergyVille biedt u de mogelijkheid om de technische haalbaarheid van die nieuw ontwikkelde producten te analyseren en demonstreren. Omdat ons team ook economen in zijn rangen telt, kunnen wij de regelgevings- en economische aspecten in onze studies integreren.

Toepassing

  • Inschakeling van fotovoltaïsche energie in het distributiesysteem
  • Ontwerp, gebruik en regeling van fotovoltaïsche inverters en fotovoltaïsche systemen.

Klant

  • DNB's
  • integratoren van fotovoltaïsche systemen en fabrikanten van fotovoltaïsche componenten
  • onderzoeksconsortia
  • regelgevende organisaties

Lineaire integratie van fotovoltaïsche energie in een laboratoriumomgeving

Wij verwijzen in dit verband naar Linear, een vraagresponsproject met 250 gezinnen, verspreid over Vlaanderen. Voor dat project onderzochten en verbeterden wij de interactie tussen fotovoltaïsche panelen, slimme inverters, opslagsystemen en het net vanuit theoretisch en experimenteel oogpunt in een realistische situatie. Hierna worden enkele concrete resultaten beschreven.

De distributienetbeheerders stelden ons realistische feeders ter beschikking en wij selecteerden de landelijke, halfstedelijke en stedelijke feeders.

Landelijken halfstedelijke en stedelijke feeders

Op die feeders werden simulaties uitgevoerd om te onderzoeken welk effect een hogere belasting en een hoger aandeel van fotovoltaïsche energie hebben op de energiekwaliteit in het net. Hieronder vindt u een concreet resultaat waarbij de capaciteit van de feeder bepaald werd voor verschillende hoeveelheden fotovoltaïsche energie en belasting.

De capaciteit van de feeder voor de stad als functie van de belasting en een zeker aandeel van fotovoltaïsche energie.

De capaciteit van de feeder voor de stad als functie van de belasting en een zeker aandeel van fotovoltaïsche energie.

Aangezien Linear een demonstratieproject rond vraagrespons is, werden ook de effecten van sturingssystemen voor smart grids op factoren zoals de gebruiksprijzen, balancering en spanningsregeling gesimuleerd in het net. Er zijn diverse publicaties verschenen over het technisch en economisch potentieel van spanningsregeling en de inschakeling van fotovoltaïsche energie in laagspanningsnetten.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met onze expert.