industRE logo

In de vraag naar elektriciteit door grote industriële gebruikers ziet IndustRE het potentieel aan flexibiliteit als een kans die – door innovatieve businessmodellen – de integratie en verdere groei kan bewerkstelligen van duurzame energie, en dat terwijl de industriële elektriciteitskosten verlaagd worden. In dit project werkt de elektriciteits-intensieve industrie in Europa nauw samen met de duurzame energiesector om een gemeenschappelijke grond te vinden en voordelige situaties te creëren voor beide partijen.

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Het algemene doel van het project is om het potentieel aan flexibiliteit in energie-intensieve industrieën te gebruiken om de marktintroductie van hernieuwbare elektriciteit te vergemakkelijken, en dit door innovatieve businessmodellen en beleidsmatige verbeteringen.

Om dit te bereiken werd het werk gestructureerd rond de volgende objectieven:

  • De gedetailleerde beschrijving van businessmodellen om industriële gebruikers te voorzien van hernieuwbare elektriciteit op een flexibele manier, om zo win-win situaties te creëren: verschillende variaties van de businessmodellen met meerdere opties zullen worden beschreven, opties zoals on- en off-site productie van hernieuwbare energie. The businessmodellen zullen worden aangepast aan vijf industriële sectoren (chemicaliën, non-ferrometalen, koudeopslag, staal en waterbehandeling) en zes targetlanden (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en UK).
  • De ontwikkeling van tools om de adoptie van de businessmodellen te vergemakkelijken: er zullen modelcontracten worden voorbereid en aangepast aan de targetlanden en de verschillende businessmodellen. Op dezelfde manier zal een methodologie ontwikkeld en verspreid worden die de flexibiliteit in industriële eenheden en de waarde ervan beoordeelt. Dit zal ook toegepast worden in zes concrete case studies die alle sectoren en targetlanden bestrijken.
  • De ontwikkeling en promotie van beleidsaanbevelingen: aanbevelingen voor verbeteringen in het huidige beleidsmatige raamwerk in de EU en de targetlanden zullen worden geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op het projectwerk en in samenwerking met alle targetgroepen en belangrijke spelers en zullen het gebruik van businessmodellen vergemakkelijken.
  • De kwantificatie van het potentieel: een top-down en bottom-up methodologie zal worden gebruikt om het potentieel voor verdere kosteneffectieve integratie van variabele hernieuwbare elektriciteit te kwantificeren. Het gebruik van een gesofisticeerd voedingsmodel en gedetailleerde analyse zal betrouwbare resultaten opleveren en zal de impact tonen die de beleidsaanbevelingen kunnen hebben.
  • Het aanspreken van meer industrieën en variabele hernieuwbare energieoperatoren: een ambitieuze campagne zal uitgevoerd worden om de targetgroepen aan te zetten de businessmodellen te implementeren en de betrokken partners te informeren over de projectactiviteiten en resultaten.

VITO/EnergyVille is vooral betrokken bij de businessmodellen en de marktactiviteiten, de ontwikkeling van geavanceerde en gesimplificeerde vraag-antwoord methodologieën voor verschillende cases en landen, en ook de toepassing ervan in verschillende case studies in meerdere industriële sectoren. 

Enkele resultaten zijn hier te downloaden.

Daan Six

Contact

Daan Six

Programme Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO