Om de CO₂-emissies van power-to-X en energie-intensieve processen in de industrie te minimaliseren, gebruikt InduFlexControl-2 datagestuurde technieken om hun operationele flexibiliteit te plannen en te controleren. Verder wordt er onderzocht naar het (her)ontwerp van dergelijke processen om hun flexibiliteitspotentieel te verhogen.

Status

Lopend project

Periode

-

InduFlexControl-2 past binnen het onderzoekstraject rond energie-innovatie (MOT4) van het Moonshot-initiatief. Dit programma wordt gefinancierd door de Vlaamse Regering met de bedoeling doorbraaktechnologieën aan te moedigen via innovatief onderzoek met als doel de koolstofintensiteit van de Vlaamse industrie te verminderen. Specifiek richt het MOT4-traject zich op de enorme CO₂-uitstoot die het gevolg is van het energieverbruik in de energie-intensieve sector.

INDUFLEXCONTROL 2

In deze context beoogt InduFlexControl-2 de ontwikkeling van datagestuurde modelleringstechnieken en controlemethodologieën om de flexibiliteit in de energie-intensieve industrie te benutten en haar actieve deelname aan de energietransitie mogelijk te maken en tegelijkertijd kostenefficiënt te blijven en haar CO₂-emissies te minimaliseren. Daartoe houden de algoritmen rekening met kenmerken van:

a) relevante energie-intensieve processen,

b) productiebeperkingen, en

c) energiemarkten en -netwerken, die alle van invloed kunnen zijn op de haalbare energieflexibiliteit.

Bovendien is dit project een uitbreiding van het sprint cSBO InduFlexControl project. De uitbreiding gaat verder op de fundamenten van het sprintproject en zet een stap verder in de richting van (her)ontwerp voor flexibiliteit. Zo wordt onderzocht hoe de integratie van power-to-X technologieën, opslag en uiteindelijk een alternatief ontwerp van geselecteerde componenten in de energie-intensieve industrie de beschikbare flexibiliteit kan uitbreiden.

Het InduFlexControl-2 project is een samenwerking tussen de Universiteit Gent (UGent) en EnergyVille-partners VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) en KU Leuven. De speerpuntcluster voor de Vlaamse chemische en kunststofindustrie, Catalisti, brengt dit initiatief in praktijk met de nauwe samenwerking van Flux50, de Vlaamse cluster voor de slimme energiesector. 

 

Partners

Financial support

geert deconinck

Contact

Geert Deconinck

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven, Research line coordinator electrical networks