GEOTECH

Het GEOTeCH-project ontwikkelt een innovatief boorconcept gebaseerd op droge grondboortechnieken en een innovatieve coaxiale grondwarmtewisselaar met spiraalvormige structuur. Deze maken het mogelijk een hoog niveau van thermische performantie te bereiken dankzij de lagere drukverliezen en integratie van innovatieve warmtewisselaars, gecombineerd met een duale warmtepomp (met zowel lucht als de bodem als bron) en een energiebeheersysteem dat het comfort verhoogt en tegelijk de energiekosten verlaagt.

De boortechnologie die momenteel vaak gebruikt wordt voor de installatie van een verticale aardsonde vereist dure apparatuur die moeilijk te verplaatsen is,  zorgt voor moeilijke werkomstandigheden en vraagt om ervaren teams en experten. Boringen vereisen ook grote hoeveelheden water (waarvoor vaak drinkwater gebruikt wordt) en een afvoer van vuil water en modder. GEOTeCH past een aangepaste boortechniek toe die gebaseerd is op grondvijzeltechnieken. Hierbij is minder dure apparatuur nodig, verhoogt de veiligheid, en de omgevingsrisico’s, complexiteit en kosten verbonden aan watertoevoer en -afvoer van vervuild water verlagen.

Een andere belangrijk kenmerk van GEOTeCH is een betere warmtewisseling door middel van een innovatieve warmtewisselaar die het mogelijk maakt om hoge niveaus van thermische performantie te bereiken met weinig drukverlies. Dit toestel is gebaseerd op coaxiale configuraties en spiraalvormige structuur van de vloeistofbanen en garandeert een lage thermische weerstand in vergelijking met conventionele U-buizen.

GEOTECH

Verder wil GEOTeCH kostefficiënte geothermische systemen implementeren door de kosten verbonden aan boorwerken bij grote gebouwen te reduceren. De GEOTeCH-aanpak wil de funderingsstructuren in tertiaire gebouwen die anders exclusief gebruikt worden voor structurele en geotechnische doeleinden, optimaal benutten. Funderingselementen zoals funderingspalen, funderingsschermen en kelderplaten transformeren in GEOTeCH tot efficiënte geothermische warmtewisselaars. GEOTeCH ontwikkelt daarbij geoptimaliseerde hybride oplossingen die de verschillende geothermische systemen integreren voor zowel kleine als grote gebouwen. De optimalisatie van geothermische systemen gebeurt aan de hand van een energiebeheersysteem en de ontwikkeling van een duale warmtepomp die het mogelijk maakt optimaal gebruik te maken van verschillende warmtebronnen, namelijk de bodem en/of de omgevingslucht.

EnergyVille – KU Leuven ontwikkelde dynamische simulatiemodellen en een energiebeheersysteem gebaseerd op white-box Model Predictive Control (MPC). Deze controller werd ontwikkeld, geïmplementeerd en getest in het Hollandsch Huys gebouw, een kantoorgebouw gevestigd in Hasselt.

Hollandsch Huys

Contact

Lieve Helsen

Contact

Lieve Helsen

Professor Applied Mechanics and Energy Conversion Section at EnergyVille/KU Leuven

Partners

Logo's Geotech