Afbeeldingsresultaat voor geoenvi

Het doel van het GEOENVI-project, gefinancierd door het Europese Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma, is om bezorgdheden over de milieu-impact van diepe geothermie aan te pakken en te werken aan een geharmoniseerde milieuregelgeving. Milieurisico’s en de impact hiervan worden onderzocht en tools en aangepaste methodologieën gebaseerd op levenscyclusanalyse (LCA) worden ontwikkeld. Casussen in zes landen worden geanalyseerd: België, Frankrijk, Italië, IJsland, Turkije en Hongarije. Voor België wordt VITO’s Balmatt-site in Mol bestudeerd

Periode

-

Geothermie heeft als voornaamste voordeel dat het 24 uur per dag energie kan leveren, in de vorm van elektriciteit, warmte of koeling. Omdat geothermie niet afhankelijk is van het weer, is het een veelbelovende hernieuwbare energiebron. Anderzijds is de marktintroductie van diepe geothermie beperkt omwille van een negatieve publieke perceptie wat betreft mogelijke negatieve milieueffecten. GEOENVI wil deze bezorgdheden aanpakken en de perceptie van beleidsmakers en het brede publiek doen omkeren.

Het GEOENVI-project focust op zes landen. Elk land heeft daarbij een verschillend geothermisch potentieel, een verschillende marktrijpheid, een verschillende geologische situatie en bijgevolg ook verschillende publieke milieubezorgdheden. Eerst werden deze bezorgdheden en marktverschillen in kaart gebracht en geanalyseerd. Een LCA-methodologie werd ontwikkeld om zo bestaande richtlijnen voor het uitvoeren van levenscyclusanalyse (LCA) van geothermische projecten te harmoniseren. Deze methodologie werd toegepast op de verschillende casussen, inclusief de Balmatt site, om bottlenecks aan te pakken op lokaal en regionaal niveau. Voor enkele van de casussen, waaronder Balmatt, werden ook vereenvoudigde geparameteriseerde LCA modellen ontwikkeld. Een vereenvoudigd model maakt het mogelijk om LCA resultaten van een geothermie project te schatten met behulp van slechts enkele belangrijke parameters in plaats van een uitgebreide datacollectie.

Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen en aanbevelingen van het GEOENVI-project ook effectief gebruikt worden en om de marktopname van diepe geothermie te beïnvloeden, zullen ook geothermische stakeholders en beleidsmakers betrokken worden in het project. Het project zal focussen op de implementatie van resultaten door een betere milieuregelgeving voor geothermische centrales op nationaal niveau, door resultaten te delen op Europees niveau en door Europese spelers te stimuleren om de tools te gebruiken die ontwikkeld worden in het GEOENVI-project.

EnergyVille/VITO is in alle onderdelen van het project betrokken en dat op lokaal, nationaal en Europees niveau. De voornaamste bijdragen zitten in de volgende taken:

  • Het ontwikkelen van geharmoniseerde richtlijnen om milieu-impactanalyses gebaseerd op LCA uit te voeren voor diepe geothermie.
  • Deze geharmoniseerde richtlijnen toepassen op de Balmatt casus.
  • Het ontwikkelen van een vereenvoudigd geparameteriseerd model van het Balmatt LCA-model en testen of deze interessant is voor geothermische stakeholders die geen LCA-experten zijn.
  • Beleidsmakers engageren om aanbevelingen op te stellen voor een geharmoniseerde regelgeving.
Carolin Spirinckx

Contact

Carolin Spirinckx

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO