buildings and districtsLokale gemeenschappen en steden spelen een cruciale rol in de energietransitie. Een groot deel van ons energiegebruik gaat naar de stedelijke omgeving en vormt zo een significante uitdaging. Daarom moeten nieuwe gebouwen, renovatieprojecten en zelfs volledige districten voldoen aan hoge energiestandaarden. EnergyVille ontwikkelt kennis om de Europese Commissie, regionale/lokale overheden en industrie te ondersteunen in de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme en duurzame stedelijke omgeving. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe technologische inzichten, tools, en evaluatiemethoden en ondersteunen we nieuwe businessmodellen.

Marlies Van Holm

Contact

Marlies Van Holm

Programme Manager Smart Energy & Built Environment at EnergyVille/VITO
Kris Boonen

Contact

Kris Boonen

Business Developer Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
Tatiana Pasquel Garcia

Contact

Tatiana Pasquel Garcia

Business Developer Policy Studies at EnergyVille/VITO
geert deconinck

Contact

Geert Deconinck

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven
Elektrisch & Thermisch

Modellering van gebouwen en wijken 

In de overgang naar een koolstofvrije toekomst is een cruciale rol weggelegd voor lokale gemeenschappen en steden. Tegen 2050 zal de helft van de huidige gebouwenbestand in Europa nog steeds in gebruik zijn. Daarom is het optimaliseren van het energieprofiel van onze gebouwen en steden een topprioriteit geworden, met de juiste balans tussen energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en flexibiliteit. Ongeacht of u een publieke of private speler bent, EnergyVille kan u bij deze transitie ondersteunen. Onze technologische oplossingen worden al toegepast in meer dan 55 stedelijke testgebieden in heel Europa.

Evaluatie van de levenscyclus van bouwmaterialen, gebouwen en energietechnologieën

Gebouwen en de hierin verwerkte technologieën spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzame wereld. De constructiesector heeft namelijk een significante invloed op klimaatverandering, energieverbruik en uitputting van natuurlijke bronnen. EnergVille biedt ondersteuning om de gebouwen, bouwmaterialen, technische installaties en hernieuwbare energiesystemen milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken. Met behulp van levenscyclusanalyse (LCA) en levenscycluskostenanalyse (LCC) berekenen onze experten de milieu-impact, het energieverbruik en de totale kost over de gehele levenscyclus van materialen, installaties en gebouwen (extractie van ruwe grondstoffen, productieproces, installatie, gebruik, end-of-life verwerking enz.). EnergyVille gebruikt de resultaten om nieuwe inzichten en tools te ontwikkelen, besluitvorming op regionaal, nationaal en Europees niveau te ondersteunen, en om bedrijven te helpen bij productontwikkeling en marketingstrategieën.

Energiebeheersystemen

EnergyVille beschikt over een uitgebreide ervaring met het aansturen en optimaliseren van thermische en elektrische energie-installaties in woningen en bedrijfsgebouwen. Van ultramoderne voorspellende controletechnieken tot geavanceerde datagedreven machine learning, er is altijd een optimale controller om de gebruikerscomfortvereisten te combineren met lage kosten, minimale emissies of maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen. Algoritmen en hun implementatie in echte systemen staan daarbij ​​centraal.