bamb logo

 

 

 

In BAMB werken 16 partners van 8 Europese landen samen rond één missie: een systematische shift teweegbrengen in de bouwsector door circulaire oplossingen te onderzoeken en te creëren. Het project ontwikkelt en integreert een aanpak, methodes en tools die deze shift kunnen bewerkstelligen: Materiaalpaspoorten (Materials Passports) en Omkeerbaar Gebouwdesign (Reversible Building Design) - ondersteund door nieuwe businessmodellen, beleidsvoorstellen en besluitvormingsmodellen. Doorheen het project worden deze methodes gedemonstreerd en verfijnd dankzij input van zes pilootoefeningen.

Status

Afgesloten project

Periode

-

In BAMB werken 16 partners uit 8 Europese landen samen met één missie - een systeemverschuiving in de bouwsector mogelijk maken door het onderzoeken en creëren van circulaire oplossingen. Vandaag worden bouwmaterialen als afval beschouwd wanneer ze niet meer nodig zijn en worden zo ecosystemen vernietigd, milieukosten verhoogd en risico's van schaarste veroorzaakt. Om een duurzame toekomst te creëren moet de bouwsector zich richten op een circulair systeem, een patroon waarin gebouwen en bouwmaterialen keer op keer worden gebruikt, hergebruikt, aangepast en herbouwd. Of een industrie circulair gaat of niet hangt af van de waarde van de materialen daarin. Waardeloze materialen worden als afval beschouwd, terwijl waardevolle materialen worden hergebruikt of gerecycleerd. Verhoogde waarde komt overeen met minder afval, en dat is wat BAMB creëert - manieren om de waarde van bouwmaterialen te behouden of te verhogen.

BAMB zal bijdragen aan een systematische shift waar gebouwen die zijn ontworpen voor verandering in een circulaire economie kunnen worden opgenomen. Door middel van design en circulaire waardeketens behouden materialen in gebouwen hun waarde - in een sector die minder afval produceert en minder niet-gerecycleerde middelen gebruikt. In plaats van afval te zijn zullen gebouwen functioneren als banken van waardevolle materialen, bouwmaterialen en bouwsystemen en zo hun materiële waarde en functionaliteit behouden. Doordat materialen en bouwcomponenten worden hergebruikt wordt de behoefte aan primaire hulpbronwinning verminderd. Het project ontwikkelt en integreert benaderingen, methoden en tools die de shift mogelijk maken: Material Passports en Reversible Building Design - ondersteund door nieuwe bedrijfsmodellen, beleidsvoorstellen en management- en besluitvormingsmodellen. In de loop van het project worden deze nieuwe benaderingen aangetoond en verfijnd met input van 6 piloten. Het BAMB-project startte in september 2015 en zal 3,5 jaar lopen als een innovatieactie binnen het EU-gefinancierde Horizon 2020-programma.

Door middel van interdisciplinair onderzoek analyseert EnergyVille / VITO de belangrijkste technische, economische, financiële, juridische, ruimtelijke en logistieke drivers binnen de huidige dominante systemen. De belangrijkste belemmeringen en kansen voor Material Passports en Reversible Building Design protocollen in het huidige systeem worden geïdentificeerd voor verschillende actoren binnen het waardenetwerk. Op basis van co-creatieactiviteiten binnen de BAMB-gemeenschap en interacties met externe stakeholders worden systematische veranderingen gedefinieerd om de overgang naar een circulaire en verandering-ondersteunende bouwomgeving te vergemakkelijken.

Daarnaast draagt ​​EnergyVille / VITO bij aan de ontwikkeling van een geïntegreerd beoordelingsraamwerk, waardoor betere beslissingen kunnen worden genomen om de milieu- en financiële waarde van gebouwen en hun onderdelen te waarborgen. De methodologie wordt getest op het pilootgebouwen. Tenslotte ondersteunt EnergyVille/VITO commerciële bedrijven, die verbonden zijn aan deze piloten in modellerende circulaire bedrijfsmodellen, en ook beleidsmakers bij het aanbieden van maatregelen ter ondersteuning van de circulaire economie binnen de bebouwde omgeving.

Wim Debacker

Contact

Wim Debacker

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO