garpur logo

Het R&D-project GARPUR ontwikkelt, test en evalueert probabilistische betrouwbaarheidscriteria voor energiesystemen en strategieën voor betrouwbaarheidsmanagement voor transmissiesystemen in het pan-Europese energiesysteem. Het heeft tot doel een beter evenwicht tussen betrouwbaarheidsdoelstellingen en de bijbehorende kosten te vinden dan bij bestaande benaderingen met een “N-1”-criterium. Er zal een GARPUR Quantification Platform (GQP) worden ontwikkeld om die criteria te vergelijken en te beoordelen. Zowel het GQP als het nieuw ontwikkelde betrouwbaarheidscriterium zullen in het kader van proefprojecten worden getest door transmissienetbeheerders die bij het project betrokken zijn.

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

De toenemende productieonzekerheid door het gebruik van intermitterende energiebronnen, gecombineerd met de mogelijkheden van vraagbeheersing en energieopslag, maken nieuwe betrouwbaarheidscriteria met een beter evenwicht tussen betrouwbaarheid en kosten wenselijk. GARPUR legt zich toe op de ontwikkeling, het testen en de evaluatie van nieuwe betrouwbaarheidscriteria en beheerstrategieën voor energiesystemen en wil tegelijk het welvaartsniveau maximaliseren. Daarbij wordt er rekening gehouden met vier tijdsbestekken voor de besluitvorming van de TNB's met betrekking tot systeemontwikkeling, activabeheer, operationele planning en de werking van het energiesysteem, alsook de multi-agent en multi-area aspecten van het systeem.

Om alternatieve betrouwbaarheidscriteria algemeen te laten aanvaarden, moeten de prestaties in het licht van diverse betrouwbaarheidscriteria objectief beoordeeld kunnen worden op basis van de meest geavanceerde benadering. Hiervoor zal een GARPUR Quantification Platform (GQP) worden ontwikkeld. Diverse partners van TNB's die bij het project betrokken zijn, zullen zowel het nieuw ontwikkelde betrouwbaarheidscriterium als het GQP testen in het kader van een proefproject.

Het kwantificeringsplatform zal gebruikt worden om het effect van alternatieve betrouwbaarheidscriteria op Europees en pan-Europees niveau te beoordelen en om de stakeholders van het energiesysteem ertoe te overhalen op een kosteneffectievere manier te werken. Nu gebeurt betrouwbaarheidsmanagement meestal op een op regels en ervaring gebaseerde manier, terwijl kleine fouten of storingen toch verreikende financiële gevolgen kunnen hebben. Bovendien kan de kwantificering ook in een industriële context worden gebruikt om het betrouwbaarheidsmanagement van het energiesysteem op grote industriële sites kosteneffectiever te maken.
 

De bijdrage van EnergyVille

De afdeling elektriciteitssystemen van EnergyVille is betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het experimentele Garpur Quantification Platform, een tool om het betrouwbaarheidsmanagement en de betrouwbaarheidscriteria van energiesystemen te beoordelen. Het doel is veeleer de betrouwbaarheid op een kosteneffectieve manier te waarborgen dan het beslissingsproces te optimaliseren. In diverse toepassingsomgevingen zullen numerieke simulaties van verschillende betrouwbaarheidscriteria en beheerstrategieën worden uitgevoerd om de prestaties van die criteria te kwantificeren. De prestaties van het GARPUR-betrouwbaarheidscriterium en het bijbehorende beheer zullen getoetst worden aan een bestaande benadering, bv. een N-1-criterium. Op die manier kan er worden ingeschat welke impact nieuwe strategieën voor betrouwbaarheidsmanagement zullen hebben op de sociaaleconomische aspecten en op het betrouwbaarheidsniveau. Aan het einde zal er een routekaart worden uitgewerkt om de experimentele versie van het platform verder te ontwikkelen tot een gebruiksklare tool.
 

GARPUR = Generally accepted reliability principle with uncertainty modelling and through probabilistic risk assessment. 

Dirk van hertem

Contact

Dirk van Hertem

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven