FlexPlan

Het FlexPlan-project heeft tot doel een nieuwe methodologie voor netwerkplanning te ontwikkelen waarbij wordt overwogen om nieuwe opslag- en flexibiliteitsbronnen in elektriciteitstransmissie- en distributienetten in te voeren als alternatief voor het bouwen van nieuwe netwerkelementen.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Het project

Het FlexPlan-project heeft als doel een nieuwe methodologie voor netwerkplanning vast te stellen, waarbij de mogelijkheid wordt overwogen nieuwe opslag- en flexibiliteitsbronnen in elektriciteitstransmissie- en distributienetten in te voeren als alternatief voor het bouwen van nieuwe netwerkelementen. Dit is in overeenstemming met de doelstellingen en principes van de Clean Energy for all Europeans package waarin het potentiële gebruik van flexibiliteitsbronnen in de fasen van netplanning en exploitatie wordt benadrukt als alternatief voor netuitbreiding. Met het oog hierop creëert FlexPlan een nieuwe, innovatieve tool voor netwerkplanning waarvan het de ambitie is om verder te gaan dan de state-of-the-art planningsmethodologieën, door de volgende innovatieve kenmerken op te nemen: geïntegreerde T & D-planning, volledige opname van milieuanalyse, probabilistische contingentiemethoden die de N-1-criterium en een optimale planningsbeslissing over meerdere decennia.

FlexPlan beperkt zich echter niet tot het bouwen van een nieuwe tool, maar analyseert ook zes regionale cases die bijna het hele Europese continent beslaan, met als doel de toepassing van de tool op echte scenario's te demonstreren en een visie op de gridplanning in Europa tot 2050. Op deze manier probeert het FlexPlan-project een antwoord te bieden op de vraag welke rol flexibiliteit kan spelen en hoe het gebruik ervan kan bijdragen aan het verminderen van planningsinvesteringen en het (minimaal) behouden van de huidige systeembeveiligingsniveaus. Het project leidt uiteindelijk tot het formuleren van richtlijnen voor toezichthouders en voor de planbureaus van TSO's en DSO's. Het consortium bestaat uit drie Europese TSO's, een van de belangrijkste Europese DSO-groep, verschillende R & D-bedrijven en universiteiten uit 8 Europese landen (waaronder de Italiaanse RSE als projectcoördinator) en N-SIDE, de ontwikkelaar van het Europese marktkoppelingsplatform EUPHEMIA

De rol van EnergyVille

EnergyVille / KU Leuven is de werkpakketleider van WP1, waar het nieuwe planningsmodel wordt geconceptualiseerd en wiskundig beschreven. Het werk van EnergyVille / KU Leuven omvat het op een consistente manier formuleren van het optimalisatieprobleem en netwerkbeperkingen. Daarnaast is EnergyVille / KU Leuven actief in WP3 met voornamelijk het aanleveren van de specificaties voor de planningstool en het testen van de implementatie. Ten slotte leiden zij binnen WP5 de regionale case van de regio Frankrijk en Benelux, waarop de planningstool wordt toegepast.

Hakan Ergun

Contact

Hakan Ergun

Researcher power system modelling and optimisation at EnergyVille/KU Leuven
Kris Baert

Contact

Kris Baert

Business Developer Electrical Energy Networks and Power Electronics at EnergyVille/KU Leuven