fhp

Het FHP project werkt rond flexibele warmte en elektriciteit. Warmte- en elektriciteitsnetwerken worden gekoppeld door de complexiteit in verspreide thermische flexibiliteit te beheersen.

Website

Status

Afgesloten project

Periode

-

De door zonne- en windenergie opgewekte elektriciteit varieert overdag en 's nachts en van dag tot dag. Dit betekent dat er soms meer stroom wordt opgewekt dan nodig is en dus stroombronnen moeten worden uitgeschakeld. In plaats van de stroom uit te schakelen is het ook mogelijk om stroom in warmte om te zetten. Power-to-heat-oplossingen zoals thermische inertie van gebouwen en thermische opslag hebben een enorm potentieel voor elektrische flexibiliteit. Warmtepompen, centrale verwarming- en koelinstallaties en geforceerde ventilatiesystemen fungeren als interfaces die de thermische opslag en thermische inertie van het gebouw verbinden met het elektrische distributienet.

Het belangrijkste doel van het FHP-project is om het overschot aan hernieuwbare opwekking te benutten, de inperking van hernieuwbare energie te verminderen en diensten te verlenen aan de distributienetbeheerders en producenten van hernieuwbare energiebronnen door gebruik te maken van warmtepompen, grote thermische opslagplaatsen en thermische inertie van gebouwen. Het project zal praktische prototypes testen in twee verschillende scenario's in Nederland en Zweden, die verschillende delen van het Europese elektriciteitsnet vertegenwoordigen.

De belangrijkste verwachte projectresultaten zijn:

  • Nieuwe algoritmen voor het beheer van verwarmingssystemen in complexe gebouwen;
  • Autonome en zelfaanpassende karakteriseringstool voor netgevoeligheid die netbeheerders ondersteunt om lokale spanningsproblemen op te lossen met behulp van gedistribueerde flexibele bronnen;
  • Grid Flexible Heat Pump inclusief een generieke, standaard en kosteneffectieve flexibiliteitsinterface om deze te regelen;
  • Beter presterende modelloze thermische karakteriseringstechnologie voor gebouwen.

Door gebruik te maken van oplossingen voor het verwarmen van energie wil FHP het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale elektriciteitsverbruik met 22% verhogen en 17% van de totale elektriciteitsvraag verschuiven van dag naar nacht.

Chris Caerts

Contact

Chris Caerts

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO

smart citiesDe resultaten van de projecten FHP en Ambience werden besproken in een expert talk over intelligent energieverbruik in gebouwen.