fc district logo

Het FC DISTRICT-project beoogt de optimalisering en toepassing van een innovatief productie- en distributieconcept voor duurzaam en energie-efficiënt gerenoveerde of energieautonome nieuwe wijken waarbij decentrale warmtekrachtkoppeling gecombineerd wordt met geoptimaliseerde warmteopslag voor gebouwen en wijken en distributienetten.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Het concept is gebaseerd op dynamische warmte-uitwisseling tussen de gebouwen (uitgerust met vaste oxide brandstofcellen) voor energieproductie, gecombineerd met verbeterde warmteopslag- en isolatiesystemen en een verbeterd distributiesysteem (geoptimaliseerde leidingen en stadsverwarming met of zonder warmtebuffer). Voor de consument zullen nieuwe business- en servicemodellen worden uitgewerkt. Het einddoel van dit alles is een energie-evenwicht op wijkniveau.

Een belangrijke technologie in het kader van dit project is een vaste oxide brandstofcel (SOFC) die bij hoge temperaturen functioneert en voorzien is van een veelzijdige brandstofprocessor voor reforming en geoptimaliseerde randapparatuur voor een geslaagde integratie met stadsnetten. FC-DISTRICT integreert beproefde SOFC-technologie met warmtemanagement op het niveau van gebouwen en wijken (warmteopslag voor het gebouw gecombineerd met slimme distributienetten) om in de vraag naar kosteneffectiviteit, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid te voorzien. Het project introduceert een nieuwe energie-efficiënte referentie door materialen, technologieën, methoden en systemen te ontwikkelen die specifiek bestemd zijn voor integratie op wijkniveau.

Om het thermische gedrag van gebouwen en leidingen te verbeteren, zullen geavanceerde isolatiematerialen worden ontwikkeld en aangewend. De energiebesparing zal bereikt worden dankzij een combinatie van twee elementen: enerzijds efficiëntere en rendabelere SOFC's met hoge werkingstemperatuur die zich als micro-WKK-systemen gedragen en flexibele elektriciteit en warmte leveren aan het gebouw en de wijk; anderzijds verbeterde distributienetten die de warmteopslag op gebouw- en wijkniveau optimaliseren.

Kris Boonen

Contact

Kris Boonen

Business Developer Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO